2015-07-19 19:58

2015-07-19 19:58

Jättestenskolan får kritik av Skolinspektionen

GRUMS

I en ny rapport från Skolinspektionen får Jättestenskolans i Grums kritik för hur man bedriver sin särskoleverksamhet.

Det var i maj som Skolinspektionen genomförde en tillsyn av särskolan vid Jättestenskolan och nu rapporterar man om brister inom flera områden.

Bland annat ska lärare vara osäkra på hur de ska bedöma utifrån särskolans kursplaner, och ha svårt att samverka med varandra.

Skolans rektor får också kritik för inte nog ha säkerställt att bedömningen av elevernas kunskapsutveckling är likvärdig.

Nu har Grums kommun fram till den 14 september på sig att rätta till bristerna och skriftligt redovisa vilka åtgärder man vidtagit.

I en ny rapport från Skolinspektionen får Jättestenskolans i Grums kritik för hur man bedriver sin särskoleverksamhet.

Det var i maj som Skolinspektionen genomförde en tillsyn av särskolan vid Jättestenskolan och nu rapporterar man om brister inom flera områden.

Bland annat ska lärare vara osäkra på hur de ska bedöma utifrån särskolans kursplaner, och ha svårt att samverka med varandra.

Skolans rektor får också kritik för inte nog ha säkerställt att bedömningen av elevernas kunskapsutveckling är likvärdig.

Nu har Grums kommun fram till den 14 september på sig att rätta till bristerna och skriftligt redovisa vilka åtgärder man vidtagit.