2015-06-18 06:00

2015-06-18 06:00

Resecentrum planeras

GRUMS

Resecentrum. Efter flera års diskussion är det nu på väg att bli verkstad av planerna på ett nytt resecentrum i Grums. Kommunstyrelsen beslutade på tisdagen att en ny detaljplan ska tas fram.

Resecentrum i Grums i dag består av en busshållplatsstolpe vid trottoaren till det som en gång var järnvägsstationens väntsal men som nu är en vårdcentral och dessutom två perronger som egentligen borde dömas ut av säkerhetsskäl.

I fler år har en förnyelse diskuterats av de olika intressenterna; kommunen, Trafikverket och de olika fastighetsägarna. Nu har man kommit så långt så att kommunen sätter ner foten.

Kommunen avstår från att driva det alternativ som skulle innebära en tunnel under spåren till en säker perrong alldeles intill stationshuset. I stället förordar man det billigare alternativet med två perronger längs samma spår och med en kryssväxel emellan så att två tåg kan mötas i Grums.

Till detta kommer nya busshållplatser litet längre söderut än dagens enda och klart närmare Grums centrum och pendlarparkeringen. Och dessutom en ombyggnad av Sveagatan så att den blir både säkrare, fräschare och mindre av en barriär mellan resecentrum och butikerna vid Sveaplan.

Ny detaljplan

Nu har man kommit så långt som att kommunen ska utarbeta en ny detaljplan. Tanken är sedan att ombyggnaden av Sveagatan blir en första etapp helt betalas av kommunen. Den kan nog komma i gång redan nästa år. De nya busshållsplatserna blir etapp två och där räknar kommunen med att få halva kostnaden i statsbidrag.

Spårombyggnaden kommer sist och blir dyrast, det talas om 80 miljoner kronor. När den kan bli av är minst sagt oklart.

Resecentrum i Grums i dag består av en busshållplatsstolpe vid trottoaren till det som en gång var järnvägsstationens väntsal men som nu är en vårdcentral och dessutom två perronger som egentligen borde dömas ut av säkerhetsskäl.

I fler år har en förnyelse diskuterats av de olika intressenterna; kommunen, Trafikverket och de olika fastighetsägarna. Nu har man kommit så långt så att kommunen sätter ner foten.

Kommunen avstår från att driva det alternativ som skulle innebära en tunnel under spåren till en säker perrong alldeles intill stationshuset. I stället förordar man det billigare alternativet med två perronger längs samma spår och med en kryssväxel emellan så att två tåg kan mötas i Grums.

Till detta kommer nya busshållplatser litet längre söderut än dagens enda och klart närmare Grums centrum och pendlarparkeringen. Och dessutom en ombyggnad av Sveagatan så att den blir både säkrare, fräschare och mindre av en barriär mellan resecentrum och butikerna vid Sveaplan.

Ny detaljplan

Nu har man kommit så långt som att kommunen ska utarbeta en ny detaljplan. Tanken är sedan att ombyggnaden av Sveagatan blir en första etapp helt betalas av kommunen. Den kan nog komma i gång redan nästa år. De nya busshållsplatserna blir etapp två och där räknar kommunen med att få halva kostnaden i statsbidrag.

Spårombyggnaden kommer sist och blir dyrast, det talas om 80 miljoner kronor. När den kan bli av är minst sagt oklart.