2015-06-17 17:34

2015-06-17 17:34

Ny cykelväg till Malsjö för dyr

GRUMS: Alternativ utreds

Politikerna i kommunstyrelsen tog sig bildligt uttryckt för pannan när de tog del av en första kostnadsberäkning för en gång- och cykelväg från Grums till Malsjö. Kommunen ska nu utreda om det finns billigare alternativ.

Det finns många som vill ha en cykelbana norrut från Grums genom Hammarsten, Grums kyrka, Åshammar och Ask till Malsjö. Miljöpartiet drevfrågan i valrörelsen förra året och i våras lämnades det in ett medborgarförslag i samma ärende.

Nu finns det en kostnadsberäkning för en gång- och cykelväg enligt konstens alla regler på södra sidan av dagens bilväg, 4,4 kilometer lång och i princip tre meter bred . Beräkningen slutar på hela 15,8 miljoner kronor eller 3 600 kronor per löpmeter. Till detta kommer sedan kostnader för markinlösen och nödvändiga myndighetsbeslut.

Kommunstyrelsen slog närmast bakut. En sådan cykelväg kommer inte på fråga. Politikerna enades i stället om att alternativ ska utredas. Kanske kan man utnyttja mindre bakvägar. Åtminstone närmast Grums upp mot Lökene finns det sådana.

Det finns många som vill ha en cykelbana norrut från Grums genom Hammarsten, Grums kyrka, Åshammar och Ask till Malsjö. Miljöpartiet drevfrågan i valrörelsen förra året och i våras lämnades det in ett medborgarförslag i samma ärende.

Nu finns det en kostnadsberäkning för en gång- och cykelväg enligt konstens alla regler på södra sidan av dagens bilväg, 4,4 kilometer lång och i princip tre meter bred . Beräkningen slutar på hela 15,8 miljoner kronor eller 3 600 kronor per löpmeter. Till detta kommer sedan kostnader för markinlösen och nödvändiga myndighetsbeslut.

Kommunstyrelsen slog närmast bakut. En sådan cykelväg kommer inte på fråga. Politikerna enades i stället om att alternativ ska utredas. Kanske kan man utnyttja mindre bakvägar. Åtminstone närmast Grums upp mot Lökene finns det sådana.