2015-06-17 18:09

2015-06-17 18:09

Nu blir det mjölk varje dag

GRUMS: Alla partier eniga

Till hösten får Grums skolelever dricka mjölk till lunchen varje dag – om de själva vill. Det har politikerna i kommunstyrelsen beslutat i full enighet.

I Grums skolor har mjölken sedan några år varit ransonerad. Mjölkautomaterna har inte fyllts på mer än tre dagar per vecka. De två andra dagarna har det varit vatten som gällt även för inbitna mjölkdrickare.

Men till hösten blir det slut med det. Då får den som så vill välja den vita måltidsdrycken framför den ofärgade varje skoldag i veckan. För kommunen innebär det en merkostnad på 55 000 kronor men ekonomin går numera bra för Grums kommun så politikerna tvekade inte.

Kravet på mjölk varje dag har förts fram i motioner från dels oppositionsledaren Judit Kisch (M) och dels Elvy Hansson (S).

Det kan tilläggas att förskolebarnen även i fortsättningen får dricka vatten till lunch. De får redan mjölk både till frukost och till mellanmål. det beräknas täcka tre fjärdedelar av mjölkbehovet, resten får föräldrarna bestå dem med.

I Grums skolor har mjölken sedan några år varit ransonerad. Mjölkautomaterna har inte fyllts på mer än tre dagar per vecka. De två andra dagarna har det varit vatten som gällt även för inbitna mjölkdrickare.

Men till hösten blir det slut med det. Då får den som så vill välja den vita måltidsdrycken framför den ofärgade varje skoldag i veckan. För kommunen innebär det en merkostnad på 55 000 kronor men ekonomin går numera bra för Grums kommun så politikerna tvekade inte.

Kravet på mjölk varje dag har förts fram i motioner från dels oppositionsledaren Judit Kisch (M) och dels Elvy Hansson (S).

Det kan tilläggas att förskolebarnen även i fortsättningen får dricka vatten till lunch. De får redan mjölk både till frukost och till mellanmål. det beräknas täcka tre fjärdedelar av mjölkbehovet, resten får föräldrarna bestå dem med.