2015-06-17 17:52

2015-06-17 17:52

Färgstark sopinsamling

GRUMS: Mycket bränns i onödan

Grums kommun planerar tillsammans med Forshaga, Hammarö och Kil att införa ett nytt system för avfallsinsamling från villor och småhus. Det bygger på att olika typer av avfall läggs i plastpåsar med olika färger som sedan läses av optiskt.

Småhusägare i Grums, Forshaga, Hammarö och Kil möter nästan inga krav alls i fråga om sortering av hushållsavfall. Var och en har en enda tunna med ett enda fack och det avfall som inte ska brännas ska fastighetsägaren själv köra till närmaste återvinningsstation.

Det här systemet är inte hållbart när staten snart skärper kraven på återvinning. Karlstads fyra grannkommuner har därför gemensamt utrett vad man kan göra i stället. Och nu har man bestämt sig för ett system där man kan behålla den enda tunnan med det enda facket.

I stället ska varje hushåll få ett antal plastpåsar med olika färger. Varje färg står för en viss typ av avfall men alla påsar ska slängas tillsammans i soptunnan. När avfallet sedan toms på en mottagningsstation ska det finnas optiska läsare som sorterar de olikfärgade plastpåsarna till rätt ställe.

– Det finns ett sådant här system i Eskilstuna och där sägs det fungera bra, säger kommunalrådet Leif Haraldsson (S).

Det nya insamlingssystemet ska nu utredas närmare samtidigt som fler kommuner ska uppvaktas med en inbjudan till samarbete. det lär inte blir något införande förrän tidigast 2017.

Det kan tilläggas att det för något halvår sedan genomfördes en analys av vad hushållen slänger i soptunnorna för senare förbränning. Analysen kom fram till att 70-80 procent av soptunnornas innehåll inte hade där att göra. För skattebetalarna i Grums medför det en extrakostnad på 650 000 kronor per år.

Småhusägare i Grums, Forshaga, Hammarö och Kil möter nästan inga krav alls i fråga om sortering av hushållsavfall. Var och en har en enda tunna med ett enda fack och det avfall som inte ska brännas ska fastighetsägaren själv köra till närmaste återvinningsstation.

Det här systemet är inte hållbart när staten snart skärper kraven på återvinning. Karlstads fyra grannkommuner har därför gemensamt utrett vad man kan göra i stället. Och nu har man bestämt sig för ett system där man kan behålla den enda tunnan med det enda facket.

I stället ska varje hushåll få ett antal plastpåsar med olika färger. Varje färg står för en viss typ av avfall men alla påsar ska slängas tillsammans i soptunnan. När avfallet sedan toms på en mottagningsstation ska det finnas optiska läsare som sorterar de olikfärgade plastpåsarna till rätt ställe.

– Det finns ett sådant här system i Eskilstuna och där sägs det fungera bra, säger kommunalrådet Leif Haraldsson (S).

Det nya insamlingssystemet ska nu utredas närmare samtidigt som fler kommuner ska uppvaktas med en inbjudan till samarbete. det lär inte blir något införande förrän tidigast 2017.

Det kan tilläggas att det för något halvår sedan genomfördes en analys av vad hushållen slänger i soptunnorna för senare förbränning. Analysen kom fram till att 70-80 procent av soptunnornas innehåll inte hade där att göra. För skattebetalarna i Grums medför det en extrakostnad på 650 000 kronor per år.