2015-06-01 11:08

2015-06-01 20:15

Vägsträcka på E18 avstängd under en månad

TRAFIK

Med start den 1 juni och en månad framåt kommer E18 i östlig riktning mellan Nyängsrondellen och Karlstad vara avstängd på grund av beläggningsarbeten på Älvenäsbron. Trafiken i västlig riktning kommer inte att påverkas mer än att det kommer att vara begränsad hastighet vid själva bron.

Trafiken kommer att ledas om från Nyängsrondellen till Fagerås och Kil via E45:an och riksväg 61 ner mot Karlstad.

Trafikverket kommer att sätta upp skyltar om att motortrafik är förbjuden, förutom bussar i linjetrafik, vid infarten till Vålberg från Nyängsrondellen. Passerar man dessa begår man lagbrott.


Läs mer om broreparationen på Trafikverkets hemsida.

Trafiken kommer att ledas om från Nyängsrondellen till Fagerås och Kil via E45:an och riksväg 61 ner mot Karlstad.

Trafikverket kommer att sätta upp skyltar om att motortrafik är förbjuden, förutom bussar i linjetrafik, vid infarten till Vålberg från Nyängsrondellen. Passerar man dessa begår man lagbrott.


Läs mer om broreparationen på Trafikverkets hemsida.