2015-04-09 07:39

2015-04-09 07:41

Lukt och oväsen från bruket

GRUMS

Under kommande vecka genomför Gruvöns bruk årets underhållsstopp då en inhyrd styrka på cirka 800 personer kommer att jobba med investeringar, inspektioner och underhåll.

Något som kommer att innebära mer lukt då produktionsanläggningen stoppas samt mer ljud i samband med att sodapannans säkerhetssystem testas under kortare perioder.

– Efter investeringarna kommer Gruvöns bruk att minska sin energiförbrukning ytterligare samtidigt som produktionen kommer öka och ge en ännu bättre kvalitet, säger Fredrik Turzik, fabriksdirektör vid Gruvöns bruk i ett pressmeddelande.

Något som kommer att innebära mer lukt då produktionsanläggningen stoppas samt mer ljud i samband med att sodapannans säkerhetssystem testas under kortare perioder.

– Efter investeringarna kommer Gruvöns bruk att minska sin energiförbrukning ytterligare samtidigt som produktionen kommer öka och ge en ännu bättre kvalitet, säger Fredrik Turzik, fabriksdirektör vid Gruvöns bruk i ett pressmeddelande.