2015-03-13 16:59

2015-03-13 21:32

Grums kommun vill att UG granskas

GRUMS: Kommunen sätter ner foten

Grums kommun sätter nu ner foten gentemot Uppdrag granskning och begär att programmet granskas gentemot de regler Sveriges television har att följa.

I onsdags kväll sände Sveriges television det avsnitt av programmet Uppdrag granskning som handlar om Grums kommun och situationen för de unga på orten. Reaktionen blev hård från alla dem som på något sätt kan sägas ha ansvar för hur det ser ut.

– Uppdrag granskning framställde en hårt vinklad och starkt negativ bild av Grums kommun utan att låta kommunens företrädare få genmäle eller representation i programmet, skriver kommunens informationsansvarig Helena Bergström i ett pressmeddelande.

Uppdrag gransknings reporter intervjuade under 25 minuter kommunalrådet Leif Haraldsson (S) men valde att klippa bort denna från det färdiga programmet.

Grums kommun skriver nu till Myndigheten för radio och tv och begär att programmet granskas.

Uppdrag gransknings program kan ses här. Den bortklippta intervjun kan avlyssnas här.

I onsdags kväll sände Sveriges television det avsnitt av programmet Uppdrag granskning som handlar om Grums kommun och situationen för de unga på orten. Reaktionen blev hård från alla dem som på något sätt kan sägas ha ansvar för hur det ser ut.

– Uppdrag granskning framställde en hårt vinklad och starkt negativ bild av Grums kommun utan att låta kommunens företrädare få genmäle eller representation i programmet, skriver kommunens informationsansvarig Helena Bergström i ett pressmeddelande.

Uppdrag gransknings reporter intervjuade under 25 minuter kommunalrådet Leif Haraldsson (S) men valde att klippa bort denna från det färdiga programmet.

Grums kommun skriver nu till Myndigheten för radio och tv och begär att programmet granskas.

Uppdrag gransknings program kan ses här. Den bortklippta intervjun kan avlyssnas här.