2017-08-23 12:52

2017-08-23 12:52

Positiva reaktioner på Artscape

FORSHAGA

Det senaste från kommunstyrelsen i Forshaga.

Rekordet nära

Det är nära nu. Senaste befolkningsstatistiken visar att befolkningen ökade med 36 personer första halvåret i år. Just nu behövs det bara 15 invånare till för att kommun ska passera 11 500-strecket.

– Och då blir det tårta i kommunhuset, lovar kommunalrådet Per Lawén (S).

Positiva reaktioner på Artscape

Man har fått god respons från kommuninvånarna på konstprojektet Artscape, meddelas från kommunkontoret. Nästan bara positiva åsikter även om en och annan varit kritisk. Nu undersöker man hur verken ska värdesäkras för att kunna bevaras för framtiden. På Lärcenter finns en stor fasadmålning på en flicka med vargar och den nya återvinningsstationen har smyckats av myskoxe som tillverkats av återvinningsmaterial.

Dubbel-Nisse ska hedras

Exakt hur är inte bestämt än, men tjänstemännen på kommunkontoret har fått i uppdrag att ta fram ett förslag på hur man ska hedra den nyligen bortgångne Forshagasonen Nils ”Dubbel-Nisse” Nilsson.

– Det är många kommuninvånare som hört av sig och vill att vi ska göra något, berättar kommunalrådet Per Lawén (S). Vad det blir är inte klart men det pratas om allt från en utställning till en staty eller att uppkalla ett torg eller en gata efter legenden.

Bättre väg kan höja villapriser

– Villapriserna kommer stiga i Deje när hastigheten höjs till 100 kilometer hela vägen från Forshaga till Deje, hävdar kommunalrådet. En trafiksäkerhetslösning med en två plus ett-väg på den aktuella sträckan är ett av förslagen i den nya länstransportplanen som kommunen ställt sig bakom. När förslaget genomförs är inte fastställt.

Budgeten håller

Den senaste budgetuppföljningen säger att ekonomin är under kontroll. Man gläds åt att vård- och omsorgsförvaltningen för första gången på många år går mot ett nollresultat. Däremot går familj- och individomsorgen mot ett stort underskott, runt 6 miljoner.

Rekordet nära

Det är nära nu. Senaste befolkningsstatistiken visar att befolkningen ökade med 36 personer första halvåret i år. Just nu behövs det bara 15 invånare till för att kommun ska passera 11 500-strecket.

– Och då blir det tårta i kommunhuset, lovar kommunalrådet Per Lawén (S).

Positiva reaktioner på Artscape

Man har fått god respons från kommuninvånarna på konstprojektet Artscape, meddelas från kommunkontoret. Nästan bara positiva åsikter även om en och annan varit kritisk. Nu undersöker man hur verken ska värdesäkras för att kunna bevaras för framtiden. På Lärcenter finns en stor fasadmålning på en flicka med vargar och den nya återvinningsstationen har smyckats av myskoxe som tillverkats av återvinningsmaterial.

Dubbel-Nisse ska hedras

Exakt hur är inte bestämt än, men tjänstemännen på kommunkontoret har fått i uppdrag att ta fram ett förslag på hur man ska hedra den nyligen bortgångne Forshagasonen Nils ”Dubbel-Nisse” Nilsson.

– Det är många kommuninvånare som hört av sig och vill att vi ska göra något, berättar kommunalrådet Per Lawén (S). Vad det blir är inte klart men det pratas om allt från en utställning till en staty eller att uppkalla ett torg eller en gata efter legenden.

Bättre väg kan höja villapriser

– Villapriserna kommer stiga i Deje när hastigheten höjs till 100 kilometer hela vägen från Forshaga till Deje, hävdar kommunalrådet. En trafiksäkerhetslösning med en två plus ett-väg på den aktuella sträckan är ett av förslagen i den nya länstransportplanen som kommunen ställt sig bakom. När förslaget genomförs är inte fastställt.

Budgeten håller

Den senaste budgetuppföljningen säger att ekonomin är under kontroll. Man gläds åt att vård- och omsorgsförvaltningen för första gången på många år går mot ett nollresultat. Däremot går familj- och individomsorgen mot ett stort underskott, runt 6 miljoner.