2017-05-20 06:17

2017-05-20 06:25

Svartbyggen måste rivas

DEJE: Sista sommaren på annekterad mark på Doktorudden vid Visten

Med kommunens goda minne har Dejebor i årtionden annekterat mark och byggt bryggor och grillplatser på Doktorudden i Visten.
– I höst ska de bort. Området ska bli tillgängligt för alla, säger kommunalrådet Per Lawén (S).

De ligger ett 50-tal små privata sommarnöjen längs Dokturuddens stränder i Visten. Där har kommuninvånare sedan 1930-talet röjt vikar i vassen och byggt bryggor, grillplatser och altaner. Allt från mycket enkla och provisoriska rastplatser till mindre stugor.

Med kommunens goda minne.

I höstas skrev NWT om Doktorudden och bad kommunen om en kommentar:

Ta sig friheter

– Man får inte ta sig sådana friheter, svarade tekniske chefen Morgan Häggbom. Anlägga egna bryggor och privata utgårdar i skogen. Sätta upp skyltar med sitt namn på för att göra det till sitt eget, privata område.

Kommuninvånare utan båtplats har under åren som gått också framfört sina synpunkter på orättvisorna som råder på Doktorudden.

För några dagar sedan kallade kommunen in alla berörda till ett möte på Kulturhuset i Deje.

Bra möte

– Det var ett bra möte, säkert 80 personer på plats, berättar Per Lawén.

Kommunen informerade om vilka regler som gäller. Att det som sägs i detaljplanen som antogs 2009 fortfarande gäller. Kommunen ville säkra skyddet för vattentäkten, man tar sitt dricksvatten från Visten. Därför skulle man ”skapa ordning kring båthanteringen”.

Beslutet innebar att alla bryggor och andra privata byggen skulle bort. Och Doktorudden bli tillgänglig för alla.

– Så är det, säger Per Lawén.

Senast i höst

– Senast i höst ska allt vara borta. Länsstyrelsen har kontaktat oss och vill att vi ska se till att det blir ordning ute på Doktorudden.

I gengäld lovar kommunen att till nästa säsong anlägga gångstigar, grillplatser och bygga en gemensam brygga med kanske 25 båtplatser som går att hyra av kommunen.

De ligger ett 50-tal små privata sommarnöjen längs Dokturuddens stränder i Visten. Där har kommuninvånare sedan 1930-talet röjt vikar i vassen och byggt bryggor, grillplatser och altaner. Allt från mycket enkla och provisoriska rastplatser till mindre stugor.

Med kommunens goda minne.

I höstas skrev NWT om Doktorudden och bad kommunen om en kommentar:

Ta sig friheter

– Man får inte ta sig sådana friheter, svarade tekniske chefen Morgan Häggbom. Anlägga egna bryggor och privata utgårdar i skogen. Sätta upp skyltar med sitt namn på för att göra det till sitt eget, privata område.

Kommuninvånare utan båtplats har under åren som gått också framfört sina synpunkter på orättvisorna som råder på Doktorudden.

För några dagar sedan kallade kommunen in alla berörda till ett möte på Kulturhuset i Deje.

Bra möte

– Det var ett bra möte, säkert 80 personer på plats, berättar Per Lawén.

Kommunen informerade om vilka regler som gäller. Att det som sägs i detaljplanen som antogs 2009 fortfarande gäller. Kommunen ville säkra skyddet för vattentäkten, man tar sitt dricksvatten från Visten. Därför skulle man ”skapa ordning kring båthanteringen”.

Beslutet innebar att alla bryggor och andra privata byggen skulle bort. Och Doktorudden bli tillgänglig för alla.

– Så är det, säger Per Lawén.

Senast i höst

– Senast i höst ska allt vara borta. Länsstyrelsen har kontaktat oss och vill att vi ska se till att det blir ordning ute på Doktorudden.

I gengäld lovar kommunen att till nästa säsong anlägga gångstigar, grillplatser och bygga en gemensam brygga med kanske 25 båtplatser som går att hyra av kommunen.