2017-05-10 10:42

2017-05-10 10:42

Möjlig u-sväng om lekplatser

FORSHAGA: Fler barn kan ge nytt beslut

För en tid sedan beslutade Forshaga kommun att satsa på färre och större temalekplatser.
Men kanske är en omsvängning på gång nu när allt fler barn föds i kommunen.

Beslutet om att satsa på färre och större lekplatser ”med väldigt god kvalitet”, som kommunalrådet Per Lawén (S) säger, innebär att lekplatser ute i bostadsområdena försvinner. När plankor ruttnar eller något går sönder tas lekredskapen helt enkelt bort.

– Pengarna räcker inte för att underhålla lekplatserna i bostadsområdena också, säger han.

Kan tänka om

Men nu saknar allt fler de mindre lekplatserna.

– Det föds fler barn i kommunen och det såg vi inte för ett par år sedan.

Därför diskuteras frågan om lekplatser nu återigen inom kommunen, men det är oklart när ett eventuellt nytt beslut kan fattas.

– Jag fick en fin skrivelse häromdagen från några barn om att de vill ha sin lekplats kvar, säger Per Lawén. Då smälter man lättare!

Beslutet om att satsa på färre och större lekplatser ”med väldigt god kvalitet”, som kommunalrådet Per Lawén (S) säger, innebär att lekplatser ute i bostadsområdena försvinner. När plankor ruttnar eller något går sönder tas lekredskapen helt enkelt bort.

– Pengarna räcker inte för att underhålla lekplatserna i bostadsområdena också, säger han.

Kan tänka om

Men nu saknar allt fler de mindre lekplatserna.

– Det föds fler barn i kommunen och det såg vi inte för ett par år sedan.

Därför diskuteras frågan om lekplatser nu återigen inom kommunen, men det är oklart när ett eventuellt nytt beslut kan fattas.

– Jag fick en fin skrivelse häromdagen från några barn om att de vill ha sin lekplats kvar, säger Per Lawén. Då smälter man lättare!