2017-05-10 11:33

2017-05-10 11:33

Klubbat i kommunstyrelsen

Klubbat i kommunstyrelsen i Forshaga.

Vård och omsorg får extra pengar

Det ekonomiska läget för kommunen är ganska ljust, enligt kommunalrådet Per Lawén (S). Men skola, vård och omsorg kostar mer än budgeterat hittills i år.

Det behövs mer resurser till barn med särskilda behov och antalet gymnasieelever har ökat då kommunen har tagit emot ensamkommande flyktingbarn.

Ökningen av antalet äldre planar ut, men även här har kostnaderna ökat mer än budgeterat. Per Lawén säger att budgeten disponeras om för att ge mer pengar till omsorg, men man avvaktar när det gäller övrig verksamhet.

 

Klarälvsloppet får pengar

Löp-, rullskid- och cykelloppet Klarälvsloppet, som börjar i Hagfors och slutar i Karlstad, får ekonomiskt stöd från Forshaga kommun. Det handlar om 30 000 kronor i år och 60 000 kronor per år 2018 och 2019.

– Det är fantastiskt kul att det händer något längs banan, säger Per Lawén.

Klarälvsloppet hålls den 29 september–1 oktober.

 

Pengar till Karlstad business region

Karlstad business region får ekonomiskt stöd från Forshaga kommun med 40 000 kronor per år 2018–2020, totalt 120 000 kronor, förutsatt att övriga tillfrågade aktörer också går in med pengar. Det är ett delprojekt som ska främja företagsetableringar inom skoglig bioekonomi som kommunen stöttar. Bioekonomi handlar om en hållbar produktion av biomassa som ska ge mindre effekter på klimatet och minska användningen av fossila bränslen, enligt beslutsunderlaget.

 

Samverkan om unga kan bli bättre

Alla kommuner i Värmland plus landstinget har granskat hur samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa fungerar. Rapportern visar att samverkan kan bli bättre och här ska Forshaga kommun jobba för en bättre samverkan med främst barn- och ungdomspsykiatrin, bup. En möjlighet är att teckna ett avtal med bup. Kommunen jobbar också förebyggande, bland annat genom att personal rör sig ute i samhället kvällstid för att fånga upp unga som mår dåligt.

 

Forshaga stöttar Pride ekonomiskt

Värmland Prides husvagnsturné får 7 500 kronor i bidrag från Forshaga kommun i år. Turnén vänder sig framför allt till ungdomar.

 

Motion om uppvaktning avslogs

Peter Lingman (KB) har lämnat en motion om att kommunen inte bara ska uppvakta nyfödda, utan även äldre med exempelvis blommor när de fyller 80, 85, 90 år och kanske ännu mer.

Motionen avslogs, eftersom den var så konkret i sitt förslag, enligt kommunalrådet Per Lawén (S).

– Det föddes 150 bebisar i fjol, så det var en hel del för kommunalrådet att göra med uppvaktningar.

Kommunen kommer, trots att motionen avslås, att undersöka om det går att uppvakta jubilarer på något sätt.

Vård och omsorg får extra pengar

Det ekonomiska läget för kommunen är ganska ljust, enligt kommunalrådet Per Lawén (S). Men skola, vård och omsorg kostar mer än budgeterat hittills i år.

Det behövs mer resurser till barn med särskilda behov och antalet gymnasieelever har ökat då kommunen har tagit emot ensamkommande flyktingbarn.

Ökningen av antalet äldre planar ut, men även här har kostnaderna ökat mer än budgeterat. Per Lawén säger att budgeten disponeras om för att ge mer pengar till omsorg, men man avvaktar när det gäller övrig verksamhet.

 

Klarälvsloppet får pengar

Löp-, rullskid- och cykelloppet Klarälvsloppet, som börjar i Hagfors och slutar i Karlstad, får ekonomiskt stöd från Forshaga kommun. Det handlar om 30 000 kronor i år och 60 000 kronor per år 2018 och 2019.

– Det är fantastiskt kul att det händer något längs banan, säger Per Lawén.

Klarälvsloppet hålls den 29 september–1 oktober.

 

Pengar till Karlstad business region

Karlstad business region får ekonomiskt stöd från Forshaga kommun med 40 000 kronor per år 2018–2020, totalt 120 000 kronor, förutsatt att övriga tillfrågade aktörer också går in med pengar. Det är ett delprojekt som ska främja företagsetableringar inom skoglig bioekonomi som kommunen stöttar. Bioekonomi handlar om en hållbar produktion av biomassa som ska ge mindre effekter på klimatet och minska användningen av fossila bränslen, enligt beslutsunderlaget.

 

Samverkan om unga kan bli bättre

Alla kommuner i Värmland plus landstinget har granskat hur samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa fungerar. Rapportern visar att samverkan kan bli bättre och här ska Forshaga kommun jobba för en bättre samverkan med främst barn- och ungdomspsykiatrin, bup. En möjlighet är att teckna ett avtal med bup. Kommunen jobbar också förebyggande, bland annat genom att personal rör sig ute i samhället kvällstid för att fånga upp unga som mår dåligt.

 

Forshaga stöttar Pride ekonomiskt

Värmland Prides husvagnsturné får 7 500 kronor i bidrag från Forshaga kommun i år. Turnén vänder sig framför allt till ungdomar.

 

Motion om uppvaktning avslogs

Peter Lingman (KB) har lämnat en motion om att kommunen inte bara ska uppvakta nyfödda, utan även äldre med exempelvis blommor när de fyller 80, 85, 90 år och kanske ännu mer.

Motionen avslogs, eftersom den var så konkret i sitt förslag, enligt kommunalrådet Per Lawén (S).

– Det föddes 150 bebisar i fjol, så det var en hel del för kommunalrådet att göra med uppvaktningar.

Kommunen kommer, trots att motionen avslås, att undersöka om det går att uppvakta jubilarer på något sätt.