2017-04-27 15:28

2017-04-27 15:28

6,3 miljoner till kultur

VÄRMLAND

15 kommuner i Värmland får ta del av Skapande skola-medel från Kulturrådet.

Syftet är att finansiera olika kulturinsatser. Sammanlagt delas 6,3 miljoner ut inom Värmland. Kulturrådet har valt att prioritera insatser som syftar till att inkludera barn som annars står långt ifrån kultur.

I Forshaga planeras ett mångkulturprojekt och i Sunne vill man fokusera på workshops som stärker gruppkänslan.

Kulturrådet fördelar totalt 177 miljoner kronor.

Syftet är att finansiera olika kulturinsatser. Sammanlagt delas 6,3 miljoner ut inom Värmland. Kulturrådet har valt att prioritera insatser som syftar till att inkludera barn som annars står långt ifrån kultur.

I Forshaga planeras ett mångkulturprojekt och i Sunne vill man fokusera på workshops som stärker gruppkänslan.

Kulturrådet fördelar totalt 177 miljoner kronor.