2017-04-26 11:33

2017-04-26 11:33

Mer kultur i skolan

FORSHAGA

Det kommer att bjudas på mycket mer kultur i skolan nästa läsår. Eleverna på grundskolan kommer att få besök av författare, det kommer olika föreställningar till skolan och eleverna kommer att få vara med i workshops och olika bildprojekt. Den extra kultursatsningen kan genomföras tack vare 330 000 kronor kommunen fått från kulturrådets Skapande skola-bidrag.

Det kommer att bjudas på mycket mer kultur i skolan nästa läsår. Eleverna på grundskolan kommer att få besök av författare, det kommer olika föreställningar till skolan och eleverna kommer att få vara med i workshops och olika bildprojekt. Den extra kultursatsningen kan genomföras tack vare 330 000 kronor kommunen fått från kulturrådets Skapande skola-bidrag.