2017-04-21 17:01

2017-04-21 17:01

Ny form av laxvirus i Vänern

FORSHAGA: SVA tror inte att smittan är utbredd

I början av december förra året upptäcktes en virussmittad laxöring i en fiskfälla i Forshaga. Det visade sig vara en ny variant av viruset Infektiös pankreasnekros (IPN) som kan orsaka stor dödlighet bland laxyngel.

Enligt Charlotte Axén, t.f. statsveterinär på Statens veterinärmedicinska anstalt, vet man just nu inte hur farligt viruset skulle kunna vara.

Ofarlig för människor

– Allvarlighetsgraden går inte att uttala sig om eftersom det är en ny variant av viruset. Sedan tidigare kända varianter orsakar mellan 10-90% dödlighet på yngel av laxfisk, säger hon.

IPN-virus ger sig ofta till känna i form av plötslig död bland yngel.

På vuxna individer kan märkas mörkare hud och svullen buk och man kan se blödningar i bukfett och inre organ om man öppnar fisken. Smittade fiskar kan också få ett distinkt korkskruvsliknande simmönster.

Viruset är dock helt ofarligt för fåglar samt människor och andra däggdjur.

Smittan i Vänern

Fisken som hittades i Forshaga var en vild öring, vilket innebär att IPN-smittan finns i Vänern. Arbetet just nu består i att kartlägga virusets egenskaper och utbredning.

– Vi behöver ta reda på hur spritt viruset är i laxfiskbeståndet i Vänern, hur allvarligt det kan vara för yngel samt hur nära besläktat det är med redan kända IPN-varianter, säger Charlotte Axén.

Hur stor spridning kan det handla om?

– Spridningen är också jättesvår att uttala sig om, men eftersom vi bara påvisat virus i ett prov tror vi att det än så länge är mycket låg förekomst, och därför kan vi förhoppningsvis hindra spridning till andra vattensystem.

Enligt Charlotte Axén, t.f. statsveterinär på Statens veterinärmedicinska anstalt, vet man just nu inte hur farligt viruset skulle kunna vara.

Ofarlig för människor

– Allvarlighetsgraden går inte att uttala sig om eftersom det är en ny variant av viruset. Sedan tidigare kända varianter orsakar mellan 10-90% dödlighet på yngel av laxfisk, säger hon.

IPN-virus ger sig ofta till känna i form av plötslig död bland yngel.

På vuxna individer kan märkas mörkare hud och svullen buk och man kan se blödningar i bukfett och inre organ om man öppnar fisken. Smittade fiskar kan också få ett distinkt korkskruvsliknande simmönster.

Viruset är dock helt ofarligt för fåglar samt människor och andra däggdjur.

Smittan i Vänern

Fisken som hittades i Forshaga var en vild öring, vilket innebär att IPN-smittan finns i Vänern. Arbetet just nu består i att kartlägga virusets egenskaper och utbredning.

– Vi behöver ta reda på hur spritt viruset är i laxfiskbeståndet i Vänern, hur allvarligt det kan vara för yngel samt hur nära besläktat det är med redan kända IPN-varianter, säger Charlotte Axén.

Hur stor spridning kan det handla om?

– Spridningen är också jättesvår att uttala sig om, men eftersom vi bara påvisat virus i ett prov tror vi att det än så länge är mycket låg förekomst, och därför kan vi förhoppningsvis hindra spridning till andra vattensystem.