2017-04-21 15:46

2017-04-21 15:46

Lex Maria-anmäler kommunen

FORSHAGA

Vård- och omsorgsnämnden anmäler Forshaga kommun enlig Lex Maria sedan en patient inom hemtjänsten inte fått sina mediciner.

Enligt anmälan har delegerad personalen inte förvissat sig om att patienten tagit mediciner enligt ordination. Personalen ska också ha underhållit att kontakta sjuksköterska när medicineringen inte fungerade.

Problemen med medicineringen ledde till att patientens sjukdom kraftigt försämrades och att patienten behövde vård på sjukhus i över månad.

Vårdgivaren har vidtagit åtgärder för att förhindra att faller upprepas.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) finner åtgärderna tillräckliga och avslutar ärendet.

Enligt anmälan har delegerad personalen inte förvissat sig om att patienten tagit mediciner enligt ordination. Personalen ska också ha underhållit att kontakta sjuksköterska när medicineringen inte fungerade.

Problemen med medicineringen ledde till att patientens sjukdom kraftigt försämrades och att patienten behövde vård på sjukhus i över månad.

Vårdgivaren har vidtagit åtgärder för att förhindra att faller upprepas.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) finner åtgärderna tillräckliga och avslutar ärendet.