2017-04-19 13:30

2017-04-19 13:30

Kommunstyrelsen Forshaga

Kommunstyrelsen Forshaga.

Laddstolpar till kommunens bilar

Naturvårdsverket bidrar med 200 000 kronor och kommunen satsar lika mycket på att sätta upp 20 laddstolpar för el- och hybridbilar runt om i kommunen. På sikt ska det bli laddstationer även för privatbilister, men de här är enbart avsedda för kommunens fordon. Än så länge har kommunen bara en elbil. Men i takt med att befintliga leasingavtal löper ut tänker kommun byta ut sina diesel- och bensinbilar mot miljövänligare fordon.

Ingen myggbekämpning i sommar

Det blir som tidigare meddelats ingen bekämpning med Vectobac G mot myggen i sommar heller. Om kommunen tänker använda de 30-talet gasolfällor som köpts in tidigare år är inte bestämt. Och man vet heller inte om man ska försöka bekämpa myggen med betande kor på strandängarna i sommar. Men man har antagit en myggstrategi, sökt pengar av Jordbruksverket och återigen förklarat att man anser att myggbekämpning är ett statligt ansvar och att alla resurser och all kunskap bör samlas hos en instans. Miljöpartiet står inte bakom den nya myggstrategin, utan att motivera varför eller presentera något eget förslag.

Förebyggande ungdomsverksamhet

För att hjälpa ungdomar i riskzonen intensifieras nu arbetet med förebyggande åtgärder. – Vi tänker på de som inte syns, de som inte idrottar eller är föreningsaktiva, säger kommunalrådet Per Lawén (S). Ungdomar som kanske provar droger eller sitter framför sina datorer hela nätterna. Nu ska alla kommunala förvaltningar engageras i arbetet som även handlar om att skapa bra mötesplatser för alla unga.

Ekonomin förbättrad

Skatteintäkterna kommer att öka med ytterligare 5 - 6 miljoner kronor jämfört med vad som är budgeterat. Vilket underlättar med tanke på vård- och omsorgsförvaltningen återkommande problem med stora budgetunderskott på grund av en åldrande befolkning.

Laddstolpar till kommunens bilar

Naturvårdsverket bidrar med 200 000 kronor och kommunen satsar lika mycket på att sätta upp 20 laddstolpar för el- och hybridbilar runt om i kommunen. På sikt ska det bli laddstationer även för privatbilister, men de här är enbart avsedda för kommunens fordon. Än så länge har kommunen bara en elbil. Men i takt med att befintliga leasingavtal löper ut tänker kommun byta ut sina diesel- och bensinbilar mot miljövänligare fordon.

Ingen myggbekämpning i sommar

Det blir som tidigare meddelats ingen bekämpning med Vectobac G mot myggen i sommar heller. Om kommunen tänker använda de 30-talet gasolfällor som köpts in tidigare år är inte bestämt. Och man vet heller inte om man ska försöka bekämpa myggen med betande kor på strandängarna i sommar. Men man har antagit en myggstrategi, sökt pengar av Jordbruksverket och återigen förklarat att man anser att myggbekämpning är ett statligt ansvar och att alla resurser och all kunskap bör samlas hos en instans. Miljöpartiet står inte bakom den nya myggstrategin, utan att motivera varför eller presentera något eget förslag.

Förebyggande ungdomsverksamhet

För att hjälpa ungdomar i riskzonen intensifieras nu arbetet med förebyggande åtgärder. – Vi tänker på de som inte syns, de som inte idrottar eller är föreningsaktiva, säger kommunalrådet Per Lawén (S). Ungdomar som kanske provar droger eller sitter framför sina datorer hela nätterna. Nu ska alla kommunala förvaltningar engageras i arbetet som även handlar om att skapa bra mötesplatser för alla unga.

Ekonomin förbättrad

Skatteintäkterna kommer att öka med ytterligare 5 - 6 miljoner kronor jämfört med vad som är budgeterat. Vilket underlättar med tanke på vård- och omsorgsförvaltningen återkommande problem med stora budgetunderskott på grund av en åldrande befolkning.