2016-09-30 06:00

2016-09-30 06:00

"Ett bekymmer vi fick ärva av bolaget"

DEJE: Kommunalrådet och tekniske chefen vid svartbyggena på Doktorudden

I torsdags var kommunalrådet Per Lawén (S) och tekniske chefen Morgan Häggbom ute vid Doktorudden i Visten och tittade på alla svartbyggen.
– Det är ett bekymmer vi fått ärva av bolaget, säger de.

I slutet på 1980-talet blev Doktorudden kommunägd.

– Stora Skog erbjöd kommunen att ta över udden. Vi fick den gratis, vi behövde inte ens betala lantmäterikostnaderna.

Då fanns det redan en hel del bryggor och andra svartbyggda anläggningar längs stranden.

Rensa upp

– Och de hade blivit fler och fler och ett växande bekymmer för bolaget. Det var ju deras anställda som hade byggt.

Forshaga kommun bestämde sig omedelbart för att ”rensa upp” och se till att olagligt uppförda bryggor och altaner togs bort.

Inget hände

Men inget hände.

2009 antog man en ny detaljplan för området. Och beslutade att det skulle byggas en gemensam brygganläggning och att alla småbryggor skulle rivas.

Men inget hände då heller.

Nu tänker kommunen göra ett nytt försök, säger Per Lawén.

– Det är jättesvårt och känsligt att bryta traditioner. Det här är platser som gått i arv i generationer. Innan vi gör någonting ska vi ha en dialog med alla som har ett intresse här ute.

Måste ändra

– Men vi kan inte ha ett beslut som säger en sak och folk som gör någonting annat. Då måste vi ändra på det ena eller det andra.

Någon gång senare i höst kommer kommunen att kalla till ett dialogmöte. Kommunen har kopplat in jurist för att ta reda på vad man får och vad man måste göra.

Per Lawén har nämnt arrenden som en tänkbar lösning. Syftet är att området ska bli tillgängligt för en bredare allmänhet. Många känner olust för att röra sig i ett område där andra markerat revir med skyltar och allehanda konstruktioner.

Alla som vill

– Först måste vi veta om arrenden är en möjlighet. Är det tänkbart ska alla som vill, inte bara de som redan finns på udden, få en chans till en plats.

– Och man kunde ju önska att folk hade skött det lite bättre, säger kommunalrådet efter inspektionsrundan ute bland fribyggena på Doktorudden.

I slutet på 1980-talet blev Doktorudden kommunägd.

– Stora Skog erbjöd kommunen att ta över udden. Vi fick den gratis, vi behövde inte ens betala lantmäterikostnaderna.

Då fanns det redan en hel del bryggor och andra svartbyggda anläggningar längs stranden.

Rensa upp

– Och de hade blivit fler och fler och ett växande bekymmer för bolaget. Det var ju deras anställda som hade byggt.

Forshaga kommun bestämde sig omedelbart för att ”rensa upp” och se till att olagligt uppförda bryggor och altaner togs bort.

Inget hände

Men inget hände.

2009 antog man en ny detaljplan för området. Och beslutade att det skulle byggas en gemensam brygganläggning och att alla småbryggor skulle rivas.

Men inget hände då heller.

Nu tänker kommunen göra ett nytt försök, säger Per Lawén.

– Det är jättesvårt och känsligt att bryta traditioner. Det här är platser som gått i arv i generationer. Innan vi gör någonting ska vi ha en dialog med alla som har ett intresse här ute.

Måste ändra

– Men vi kan inte ha ett beslut som säger en sak och folk som gör någonting annat. Då måste vi ändra på det ena eller det andra.

Någon gång senare i höst kommer kommunen att kalla till ett dialogmöte. Kommunen har kopplat in jurist för att ta reda på vad man får och vad man måste göra.

Per Lawén har nämnt arrenden som en tänkbar lösning. Syftet är att området ska bli tillgängligt för en bredare allmänhet. Många känner olust för att röra sig i ett område där andra markerat revir med skyltar och allehanda konstruktioner.

Alla som vill

– Först måste vi veta om arrenden är en möjlighet. Är det tänkbart ska alla som vill, inte bara de som redan finns på udden, få en chans till en plats.

– Och man kunde ju önska att folk hade skött det lite bättre, säger kommunalrådet efter inspektionsrundan ute bland fribyggena på Doktorudden.