2016-09-28 06:00

2016-09-29 15:46

Länsstyrelsen kräver att bryggorna ska rivas

DEJE: Annekteringen av kommunens mark på Doktorudden

– Ett flagrant strandskyddsbrott.
Anser länsstyrelsen som utgår från att Forshaga kommun nu ser till att de olagliga brygganläggningarna i Visten tas bort.
– Ge oss ett arrende så att vi slipper de här diskussionerna, säger bryggföreningens ordförande Peter Nordqvist.

I lördags berättade NWT om bryggor, altaner och grillplatser som byggts på Doktoruddens södra strand i Visten.

Anläggningar som funnits i årtionden på annekterad mark. På kommunal mark, med kommunens goda minne.

Solklart brott

Ett solklart brott mot strandskyddsbestämmelserna, anser Johan Magnusson, jurist på länsstyrelsen:

– Kommunen har tillsynen och ansvaret. Kommunen ska gripa in med ett föreläggande om rättelse som kan förenas med vite, säger han.

Olagligt uppförda

– Det är olagligt uppförda anläggningar som strider mot strandskyddsbestämmelserna och ska tas bort.

För att inte tvingas riva måste ägarna bevisa att de fanns där före 1975, då strandskyddsbestämmelserna kom.

– Då måste man bevisa att de fanns där tidigare och att de använts kontinuerligt sedan dess. Annars återinträder allemansrätten. Utan vittnen eller flygfoton ser jag det som osannolikt att de skulle få dispens, säger han.

Kommunalrådet Per Lawén (S) har nämnt tre alternativa lösningar. Erbjuda ett kommunalt arrende, ersätta alla små bryggor men en stor gemensam. Eller riva allt och låta området bli tillgängligt för alla.

Peter Nordqvist som är ordförande i bryggföreningen berättar att det var kommunen som uppmanade ägarna att bilda en förening 2007.

Vem ska betala

– Då ville kommunen bygga en brygga med 100 båtplatser. Behovet är kanske 25. Vem ska betala för en så onödigt stor brygga? Inte vi och troligen inte kommunen heller, eftersom allt rann ut i sanden.

Han berättar att de 70 medlemmarna betalar 50–100 kronor per år till föreningen som i sin tur betalar för den kommunala sophanteringen.

– Ge oss ett arrende så att vi slipper de här återkommande diskussionerna. Det är den svenska avundsjukan som visar sig från folk som själva inte fått en plats här ute, säger han.

I lördags berättade NWT om bryggor, altaner och grillplatser som byggts på Doktoruddens södra strand i Visten.

Anläggningar som funnits i årtionden på annekterad mark. På kommunal mark, med kommunens goda minne.

Solklart brott

Ett solklart brott mot strandskyddsbestämmelserna, anser Johan Magnusson, jurist på länsstyrelsen:

– Kommunen har tillsynen och ansvaret. Kommunen ska gripa in med ett föreläggande om rättelse som kan förenas med vite, säger han.

Olagligt uppförda

– Det är olagligt uppförda anläggningar som strider mot strandskyddsbestämmelserna och ska tas bort.

För att inte tvingas riva måste ägarna bevisa att de fanns där före 1975, då strandskyddsbestämmelserna kom.

– Då måste man bevisa att de fanns där tidigare och att de använts kontinuerligt sedan dess. Annars återinträder allemansrätten. Utan vittnen eller flygfoton ser jag det som osannolikt att de skulle få dispens, säger han.

Kommunalrådet Per Lawén (S) har nämnt tre alternativa lösningar. Erbjuda ett kommunalt arrende, ersätta alla små bryggor men en stor gemensam. Eller riva allt och låta området bli tillgängligt för alla.

Peter Nordqvist som är ordförande i bryggföreningen berättar att det var kommunen som uppmanade ägarna att bilda en förening 2007.

Vem ska betala

– Då ville kommunen bygga en brygga med 100 båtplatser. Behovet är kanske 25. Vem ska betala för en så onödigt stor brygga? Inte vi och troligen inte kommunen heller, eftersom allt rann ut i sanden.

Han berättar att de 70 medlemmarna betalar 50–100 kronor per år till föreningen som i sin tur betalar för den kommunala sophanteringen.

– Ge oss ett arrende så att vi slipper de här återkommande diskussionerna. Det är den svenska avundsjukan som visar sig från folk som själva inte fått en plats här ute, säger han.