2016-09-24 06:00

2016-10-12 07:37

Svartbyggen med kommunens tysta godkännande

DEJE: Olagliga bryggor och altaner på kommunens mark vid Visten

På Doktorudden i Visten har Dejeborna under årtionden annekterat kommunal mark. Byggt bryggor, altaner och grillplatser vid strandkanten.
Med kommunens goda minne.
De har till och med kommunal sophämtning.

Det ligger ett 50-tal små privata strandtomter längs med Doktoruddens södra strand.

Med jämna mellanrum går vikar in i vassen. Den har skurits ner för att ge plats för bryggor där små och stora båtar ligger förtöjda.

Inne vid land ligger altaner med grillplats och trädgårdsmöbler. En del har murade grillar med stensättning. Här och där står små hänglåsförsedda skjul för förvaring.

Markeras revir

På träd intill varje tomtplats sitter en nummerlapp. Många är kompletterade med namn och telefonnummer till ägaren. Det markeras revir för att hålla andra borta, har kommunen själv konstaterat.

– Man får inte ta sig sådana friheter, säger Morgan Häggbom, teknisk chef i Forshaga kommun. Anlägga egna bryggor och privata utegårdar i skogen. Sätta upp skyltar med sitt namn på för att göra det till sitt eget, privata område.

Kommunens tjänstemän och politiker tycker att det är pinsamt och inte särskilt roligt att prata om det verksamheterna på Doktorudden.

– Man har tagit sig vissa friheter, kan man lugnt säga. Det är kommunens mark och det sker med kommuns goda minne. Men det är inte tillåtet, medger Morgan Häggbom.

Försöker komma överens

Det ringer någon då och då och frågar om de får lägga båten där, berättar han.

– Vi försöker komma överens, vi har ju inga andra båtplatser att hänvisa till.

Det har fungerat rätt bra, tycker han. Men erkänner att det gynnar vissa på andras, allmänhetens, bekostnad.

För kanske 15 år sedan bildades en bryggförening bland nybyggarna på Doktorudden.

– Föreningen finns kvar och de är i kontakt med kommunen då och då. De har ett sopengagemang med kommunen. De tar ett visst ansvar för området, säger han.

Skapa ordning

2009 antogs en ny detaljplan för området vid Doktorudden. Kommunen ville säkra skyddet kring vattentäkten, man tar sitt dricksvatten från Visten. Det skulle bli tomter för permanentbostäder och man skulle ”skapa ordning kring båthanteringen”.

Kommunen beslutade att det skulle byggas en småbåtshamn. Tillgänglig för alla och som ersättning för alla privata bryggor som skulle rivas. Antingen av de som hade byggt dem, eller genom kommunens försorg.

Det enda som hände var att kommunen asfalterade en ramp. För att göra det lättare för båtägarna att sjösätta och ta upp sina båtar.

– Detaljplanen handlade framför allt om att få till en utökad byggrätt för de som har fritidshus i området och se till att de anslöts till det kommunala va-nätet. Det var vikigare än att få ordning ute på Doktorudden, säger Morgan Häggbom.

Det ligger ett 50-tal små privata strandtomter längs med Doktoruddens södra strand.

Med jämna mellanrum går vikar in i vassen. Den har skurits ner för att ge plats för bryggor där små och stora båtar ligger förtöjda.

Inne vid land ligger altaner med grillplats och trädgårdsmöbler. En del har murade grillar med stensättning. Här och där står små hänglåsförsedda skjul för förvaring.

Markeras revir

På träd intill varje tomtplats sitter en nummerlapp. Många är kompletterade med namn och telefonnummer till ägaren. Det markeras revir för att hålla andra borta, har kommunen själv konstaterat.

– Man får inte ta sig sådana friheter, säger Morgan Häggbom, teknisk chef i Forshaga kommun. Anlägga egna bryggor och privata utegårdar i skogen. Sätta upp skyltar med sitt namn på för att göra det till sitt eget, privata område.

Kommunens tjänstemän och politiker tycker att det är pinsamt och inte särskilt roligt att prata om det verksamheterna på Doktorudden.

– Man har tagit sig vissa friheter, kan man lugnt säga. Det är kommunens mark och det sker med kommuns goda minne. Men det är inte tillåtet, medger Morgan Häggbom.

Försöker komma överens

Det ringer någon då och då och frågar om de får lägga båten där, berättar han.

– Vi försöker komma överens, vi har ju inga andra båtplatser att hänvisa till.

Det har fungerat rätt bra, tycker han. Men erkänner att det gynnar vissa på andras, allmänhetens, bekostnad.

För kanske 15 år sedan bildades en bryggförening bland nybyggarna på Doktorudden.

– Föreningen finns kvar och de är i kontakt med kommunen då och då. De har ett sopengagemang med kommunen. De tar ett visst ansvar för området, säger han.

Skapa ordning

2009 antogs en ny detaljplan för området vid Doktorudden. Kommunen ville säkra skyddet kring vattentäkten, man tar sitt dricksvatten från Visten. Det skulle bli tomter för permanentbostäder och man skulle ”skapa ordning kring båthanteringen”.

Kommunen beslutade att det skulle byggas en småbåtshamn. Tillgänglig för alla och som ersättning för alla privata bryggor som skulle rivas. Antingen av de som hade byggt dem, eller genom kommunens försorg.

Det enda som hände var att kommunen asfalterade en ramp. För att göra det lättare för båtägarna att sjösätta och ta upp sina båtar.

– Detaljplanen handlade framför allt om att få till en utökad byggrätt för de som har fritidshus i området och se till att de anslöts till det kommunala va-nätet. Det var vikigare än att få ordning ute på Doktorudden, säger Morgan Häggbom.