2016-09-24 14:16

2016-09-25 07:32

Revisorskritik mot ständiga underskott

FORSHAGA: Granskning breddas

De ständiga underskotten i barn- och utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden i Forshaga fortsätter.
Nu breddar kommunrevisionen den pågående granskningen.
– Situationen är väldigt allvarlig, säger Gunnar Ström.

Han är ordförande i kommunrevisionen.

Granskningen initierades i våras, när årsberättelsen för 2015 visade på nya underskott i flera nämnder.

– Det är framför allt två nämnder som under många år konstant haft stora underskott, och det är barn- och utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden.

– Det tyder på att det är någonting som inte fungerar. Just nu ser barn- och ungdom något bättre ut en tidigare, men där har man också fått en budgetförstärkning under året.

Kända problem

Det handlar om långtifrån okända problem. Och det är det som revisionen ser som extra allvarligt, varför man nu beslutat att bredda granskningen.

– Eftersom ingenting händer tar granskningen inte bara sikte på hur nämnden fungerar utan även på dem som ska kontrollera nämndens arbete: kommunstyrelsen. Varför gör de ingenting?

Granskningen innefattar revisionsnära rådgivning, vilket är ovanligt, enligt Gunnar Ström.

– Jag har aldrig varit med om det förut och jag har varit med ganska länge.

Enligt revisionen är de två nämndernas ständiga budgetunderskott så allvarligt att det hotar hela kommunens möjligheter att uppnå balanskravet.

– Vi i Forshaga har länge haft höga mål och varit stolta över hur kommunen sköts. Det finns kommuner med lägre balanskrav, och det är kanske det man måste fundera på.

– Det är inte upp till oss, men jag ser ingen annan åtgärd än självrannsakan. Vi måste ta en allvarlig funderare på hur vi ska ha det med vår ekonomi.

Han är ordförande i kommunrevisionen.

Granskningen initierades i våras, när årsberättelsen för 2015 visade på nya underskott i flera nämnder.

– Det är framför allt två nämnder som under många år konstant haft stora underskott, och det är barn- och utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden.

– Det tyder på att det är någonting som inte fungerar. Just nu ser barn- och ungdom något bättre ut en tidigare, men där har man också fått en budgetförstärkning under året.

Kända problem

Det handlar om långtifrån okända problem. Och det är det som revisionen ser som extra allvarligt, varför man nu beslutat att bredda granskningen.

– Eftersom ingenting händer tar granskningen inte bara sikte på hur nämnden fungerar utan även på dem som ska kontrollera nämndens arbete: kommunstyrelsen. Varför gör de ingenting?

Granskningen innefattar revisionsnära rådgivning, vilket är ovanligt, enligt Gunnar Ström.

– Jag har aldrig varit med om det förut och jag har varit med ganska länge.

Enligt revisionen är de två nämndernas ständiga budgetunderskott så allvarligt att det hotar hela kommunens möjligheter att uppnå balanskravet.

– Vi i Forshaga har länge haft höga mål och varit stolta över hur kommunen sköts. Det finns kommuner med lägre balanskrav, och det är kanske det man måste fundera på.

– Det är inte upp till oss, men jag ser ingen annan åtgärd än självrannsakan. Vi måste ta en allvarlig funderare på hur vi ska ha det med vår ekonomi.