2016-09-24 05:59

2016-09-27 17:26

"Nu ska det bli ordning"

DEJE: Kommunalrådet Per Lawén (S):

Efter att ï årtionden ha sett mellan fingrarna på den otillåtna byggnationen på Doktorudden ska det nu bli ändring.
De privata bryggorna och grillplatserna på annekterad mark ska bort, säger kommunalrådet Per Lawén (S).

– Av gammal hävd finns det lite bryggor och annat smått och gott där ute, det känner vi till, säger Per Lawén när NWT börjar ställa frågor om Doktorudden.

– Det är inte många som haft några synpunkter på det. Utom de som själva inte fått plats där, fortsätter han.

Hur länge svartbyggena funnits vet han inte.

– Men åtminstone i 40 år, jag kommer ihåg dem sedan jag var en liten pojke.

Fantastiskt område

Per Lawén, som är ny på kommunalrådsposten, berättar att tanken med detaljplanen som antogs 2009 var att bygga ut va-nätet och öka möjligheterna att bosätta sig permanent i området.

– Det är ett fantastiskt område runt Visten och viktigt för tillväxten i kommunen.

Han erkänner utan omsvep att det inte hänt någonting med det man också beslutade - att bryggor och tomter på kommunens mark skulle bort. Området skulle göras tillgängligt för en större allmänheten.

Men nu ska det ske, säger han när NWT pratar med honom en andra gång.

Ska inspektera

– Jag ska åka dit och inspektera nästa vecka. Sedan ska vi kalla till ett dialogmöte med de som byggt bryggorna, säger han.

Mötet ska hållas senare den här hösten.

Han nämner tre alternativa lösningar:

– Antingen får man arrendera en plats av kommunen. Eller också bildar båt- och bryggägarna en förening och bygger en gemensam större brygga för alla båtar.

– Fungerar inte det får vi sätta ett datum och besluta att senast den dagen ska alla bryggor och grillplatser vara borta.

– Av gammal hävd finns det lite bryggor och annat smått och gott där ute, det känner vi till, säger Per Lawén när NWT börjar ställa frågor om Doktorudden.

– Det är inte många som haft några synpunkter på det. Utom de som själva inte fått plats där, fortsätter han.

Hur länge svartbyggena funnits vet han inte.

– Men åtminstone i 40 år, jag kommer ihåg dem sedan jag var en liten pojke.

Fantastiskt område

Per Lawén, som är ny på kommunalrådsposten, berättar att tanken med detaljplanen som antogs 2009 var att bygga ut va-nätet och öka möjligheterna att bosätta sig permanent i området.

– Det är ett fantastiskt område runt Visten och viktigt för tillväxten i kommunen.

Han erkänner utan omsvep att det inte hänt någonting med det man också beslutade - att bryggor och tomter på kommunens mark skulle bort. Området skulle göras tillgängligt för en större allmänheten.

Men nu ska det ske, säger han när NWT pratar med honom en andra gång.

Ska inspektera

– Jag ska åka dit och inspektera nästa vecka. Sedan ska vi kalla till ett dialogmöte med de som byggt bryggorna, säger han.

Mötet ska hållas senare den här hösten.

Han nämner tre alternativa lösningar:

– Antingen får man arrendera en plats av kommunen. Eller också bildar båt- och bryggägarna en förening och bygger en gemensam större brygga för alla båtar.

– Fungerar inte det får vi sätta ett datum och besluta att senast den dagen ska alla bryggor och grillplatser vara borta.