2016-04-05 06:00

2016-04-05 06:00

Q-märkt fastighet förfaller

FORSHAGA: Upprörda grannar

Den Q-märkta fastigheten Tärnan 11 håller på att förfalla. I januari skickade grannarna Pia Hallström och Lennart Källén in en anmälan till kommunen och förklarade sitt missnöje med skötseln av fastigheten.

– Det ser bedrövligt ut i jämförelse med närliggande byggnader som håller ett bra skick, säger Lennart Källén, granne med fastigheten.

Fastigheterna runt Tärnan 11 på Slottsvägen är i gott skick och Lennart Källén menar att förfallet av byggnaden förstör en värdefull miljö i Forshaga. Byggnadens Q-märkning betyder att den är särskilt kulturhistoriskt värdefull och inte får misskötas.

Det kan innebära rivningsförbud eller att befintlig gestaltning och detaljering ska bevaras. Q-märkning är det starkaste skydd en byggnad kan få i en detaljplan (hur ett begränsat område i en kommun skall bebyggas och hur mark- och vattenområden får användas).

– Det är synd och skam att det ska förfalla. Om det fortsätter så här blir det ju rivning till slut. Jag hoppas att de tar tag i det här snart, säger Lennart Källén.

Forshaga kommun fick in anmälan i januari, men någon förbättring av fastigheten har det inte blivit än.

– Vi har fått in anmälan, men har inte hunnit ta tag i ärendet, säger Carl Karlsson, byggnadsingenjör på Forshaga kommun.

Från bilderna i anmälan tycker Carl Karlsson att det första som bör åtgärdas är målning av exteriören, då färgen har lossnat på ett flertal ställen.

 

 

 

 

– Det ser bedrövligt ut i jämförelse med närliggande byggnader som håller ett bra skick, säger Lennart Källén, granne med fastigheten.

Fastigheterna runt Tärnan 11 på Slottsvägen är i gott skick och Lennart Källén menar att förfallet av byggnaden förstör en värdefull miljö i Forshaga. Byggnadens Q-märkning betyder att den är särskilt kulturhistoriskt värdefull och inte får misskötas.

Det kan innebära rivningsförbud eller att befintlig gestaltning och detaljering ska bevaras. Q-märkning är det starkaste skydd en byggnad kan få i en detaljplan (hur ett begränsat område i en kommun skall bebyggas och hur mark- och vattenområden får användas).

– Det är synd och skam att det ska förfalla. Om det fortsätter så här blir det ju rivning till slut. Jag hoppas att de tar tag i det här snart, säger Lennart Källén.

Forshaga kommun fick in anmälan i januari, men någon förbättring av fastigheten har det inte blivit än.

– Vi har fått in anmälan, men har inte hunnit ta tag i ärendet, säger Carl Karlsson, byggnadsingenjör på Forshaga kommun.

Från bilderna i anmälan tycker Carl Karlsson att det första som bör åtgärdas är målning av exteriören, då färgen har lossnat på ett flertal ställen.

 

 

 

 

  • Robert Nilsson