2016-02-17 11:13

2016-02-17 11:13

Nya elever på Forshagaakademin

FORSHAGA: Språkintroduktion för nyanlända

Efter sportlovet tar Forshagaakademin över språkintroduktionen för nyanlända och ensamkommande barn och ungdomar som bor i kommunen.

Tidigare har ungdomarna varit tvungna att åka in till Karlstad för att få sin första svenskundervisning. Men där är trycket på utbildningsplatser nu mer än ansträngt.

– Det kommer att underlätta integrationen för nyanlända i vår kommun, säger Per Johansson, skolchef på Forshagaakademin. De får umgås med och lära känna andra ungdomar som också bor i samhället.

Forshagaakademin som håller till i det Gamla brukskontoret har 260 gymnasieelever. Efter sportlovet böjar en ny klass med 15 elever som kommer från Syrien och Afghanistan.

– Vi böjar med att kartlägga deras studienivå för att sedan göra individuella lösningar för varje elev. En del kan vara analfabeter, andra har kanske redan en gymnasieutbildning, fortsätter Per Johansson.

Han hoppas att en del elever så småningom ska kunna läsa vissa ämnen tillsammans med andra elever på skolan.

Eftersom det hela tiden kommer nya flyktingar till Sverige, kan det redan höst vara dubbelt så många 16- till 18-åringar som får sin språkintroduktion på Forshagaakademin.

Tidigare har ungdomarna varit tvungna att åka in till Karlstad för att få sin första svenskundervisning. Men där är trycket på utbildningsplatser nu mer än ansträngt.

– Det kommer att underlätta integrationen för nyanlända i vår kommun, säger Per Johansson, skolchef på Forshagaakademin. De får umgås med och lära känna andra ungdomar som också bor i samhället.

Forshagaakademin som håller till i det Gamla brukskontoret har 260 gymnasieelever. Efter sportlovet böjar en ny klass med 15 elever som kommer från Syrien och Afghanistan.

– Vi böjar med att kartlägga deras studienivå för att sedan göra individuella lösningar för varje elev. En del kan vara analfabeter, andra har kanske redan en gymnasieutbildning, fortsätter Per Johansson.

Han hoppas att en del elever så småningom ska kunna läsa vissa ämnen tillsammans med andra elever på skolan.

Eftersom det hela tiden kommer nya flyktingar till Sverige, kan det redan höst vara dubbelt så många 16- till 18-åringar som får sin språkintroduktion på Forshagaakademin.