Regeringen avgör myggbekämpning

DEJE: Finns inga alternativ

Naturvårdsverket bollar återigen över frågan om Forshaga kommuns planerade myggbekämpning till regeringen.

Det finns alternativa sätt att bekämpa myggplågan. Som att sätta ut myggfällor och röja sly.

Men alternativen löser inte problemet.

Det är Naturvårdsverkets syn på Forshagas ansökan om tillstånd för att sprida det biologiska bekämpningsmedlet Vectobac G från helikopter över Pannkakan och Ådrans Älvskogar i Deje.

Naturvårdsverket har inga invändningar mot att ge kommunen ett tillstånd i år också. Men först vill verket ha klartecken från regeringen.

– Eftersom det finns en osäkerhet om risken för oönskade ekologiska effekter när man sprider medlet över större ytor, skriver verket.

Kommunen vill sprida upp till 765 kilo bekämpningsmedel över ett 60 hektar stort område, varav 50 hektar klassas som Natura 2000-område.

Syftet är att ta död på översvämningsmyggornas larver, speciellt de av arten Aedes sticticus.

2016-02-12 14:24

2016-02-12 14:24