2015-12-16 14:27

2015-12-16 14:27

Klubbat i kommunen

FORSHAGA: Kommunstyrelsen

Tvekar om tjänstebilar

– Det är en känslig fråga och vi behöver tänka igenom det här en gång till, säger kommunstyrelsens ordförande Benny Pedersen (S).

Efter den hårda kritiken mot Torsby kommun som vill ge sina högsta chefer tjänstebilar väntar Forshaga med att erbjuda anställda bruttolöneavdrag. Tjänstebil, ögonoperationer och fertilitetsutredningar har diskuterats, men beslut kommer inte att fattas förrän tidigast i april.

Sjukfrånvaron ökar

Kommunen är inget undantag, sjukfrånvaron har ökat bland de anställda med nästan en hel procentenhet sedan ifjol och ligger nu på 6,57 procent. Värst drabbade är barn- och ungdom samt vård- och omsorgsförvaltningen.

Kvarntorpsdammen fiskanpassas

Nu ska det bli lättare för fiskarna att vandra från Klarälven via Kvarntorpsån och vidare upp till Smårissjön. Dammen ska öppnas och stenpartier anläggas både upp- och nedströms dammen. Länsstyrelsen bidrar med pengar och kommunen lovar att satsa upp till 300 000 kronor i projektet.

 

Tvekar om tjänstebilar

– Det är en känslig fråga och vi behöver tänka igenom det här en gång till, säger kommunstyrelsens ordförande Benny Pedersen (S).

Efter den hårda kritiken mot Torsby kommun som vill ge sina högsta chefer tjänstebilar väntar Forshaga med att erbjuda anställda bruttolöneavdrag. Tjänstebil, ögonoperationer och fertilitetsutredningar har diskuterats, men beslut kommer inte att fattas förrän tidigast i april.

Sjukfrånvaron ökar

Kommunen är inget undantag, sjukfrånvaron har ökat bland de anställda med nästan en hel procentenhet sedan ifjol och ligger nu på 6,57 procent. Värst drabbade är barn- och ungdom samt vård- och omsorgsförvaltningen.

Kvarntorpsdammen fiskanpassas

Nu ska det bli lättare för fiskarna att vandra från Klarälven via Kvarntorpsån och vidare upp till Smårissjön. Dammen ska öppnas och stenpartier anläggas både upp- och nedströms dammen. Länsstyrelsen bidrar med pengar och kommunen lovar att satsa upp till 300 000 kronor i projektet.