2015-12-07 15:08

2015-12-07 15:09

Stressigt hos tandvården

FORSHAGA

Personalen är pressad hos Folktandvården i Forshaga. Nu kräver Arbetsmiljöverket att arbetsgivaren undersöker varför personalen riskerar att drabbas av stressrelaterad ohälsa eller olycksfall i arbetet.

När Arbetsmiljöverket gjorde en inspektion hos tandvården framkom en rad brister. Förutom den höga och påfrestande arbetsbelastningen saknas en handlingsplan för hur bristerna ska åtgärdas.

Folktandvården i Forshaga har nu fram till i april nästa år på sig att åtgärda bristerna och ska därefter, vid ett uppföljningsbesök, muntligen redovisa för Arbetsmiljöverket hur man uppfyllt kraven.

När Arbetsmiljöverket gjorde en inspektion hos tandvården framkom en rad brister. Förutom den höga och påfrestande arbetsbelastningen saknas en handlingsplan för hur bristerna ska åtgärdas.

Folktandvården i Forshaga har nu fram till i april nästa år på sig att åtgärda bristerna och ska därefter, vid ett uppföljningsbesök, muntligen redovisa för Arbetsmiljöverket hur man uppfyllt kraven.