2015-10-16 15:28

2015-10-16 15:28

Anmäler kommun för utebliven peng

FORSHAGA

En kommuninvånare i Forshaga har polisanmält kommunen för tjänstefel.

Anledningen är, enligt anmälan, att kommunen inte gjort en återbetalning på närmare 6 000 kronor till anmälaren. Det trots att länsstyrelsen redan för ett och ett halvt år sedan fattade beslut att den skulle göras.

Anledningen är, enligt anmälan, att kommunen inte gjort en återbetalning på närmare 6 000 kronor till anmälaren. Det trots att länsstyrelsen redan för ett och ett halvt år sedan fattade beslut att den skulle göras.