2015-10-14 15:25

2015-10-14 15:25

Simhallen kan få gym och frisör

FORSHAGA: Kommunen sparar på kärnverksamheterna

Vården och omsorgen. Barnen och utbildningen. Det är där det måste sparas 20 miljoner om kommunen ska få ihop ekonomin nästa år.

Forshaga kommun ska minska kostnaderna med 20 miljoner under 2016.

Hur det ska gå till diskuteras nu flitigt i kommunkorridorerna. Och diskussionerna kommer att fortsätta ända fram till i november. Då ska kommunfullmäktige besluta om nästa års budget. Då slås det fast hur och var besparingarna sätts in.

De största problemen finns i vård- och omsorgsnämnden samt barn- och utbildningsnämndens verksamheter.

Stora besparingar

– Det är där de stora besparingarna måste göras, säger kommunstyrelsens ordförande, kommunalrådet Benny Pedersen (S).

Han berättar att man redan hittat förslag som nästan täcker hela sparkravet.

– Det rör sig om många, små förslag som tillsammans ger stora besparingar. Diskussionerna fortsätter, framförallt i nämnderna och ute på förvaltningarna.

Några beslut är alltså inte fattade än. Men några exempel på vad man pratar om nämner han:

– Vi undersöker om vi kan placera barn med olika behov på hemmaplan istället för på institutioner. Förändringar av mattransporterna till hemtjänstgrupperna kan kanske göras biligare. Och får vi in en privat entreprenör som vill driva simhallen i Deje kan det också sänka kommunens kostnader.

Gym och frisörsalong

Skulle andra ta över driften av simhallen öppnas det möjligheter för att få in fler aktiviteter i badhuset än i dag.

– Då kan man inte anklaga kommunen för att konkurrera med det privata näringslivet om det exempelvis öppnas ett gym, en fotvårdsmottagning eller en frisörsalong i simhallen, säger Benny Pedersen.

Forshaga kommun ska minska kostnaderna med 20 miljoner under 2016.

Hur det ska gå till diskuteras nu flitigt i kommunkorridorerna. Och diskussionerna kommer att fortsätta ända fram till i november. Då ska kommunfullmäktige besluta om nästa års budget. Då slås det fast hur och var besparingarna sätts in.

De största problemen finns i vård- och omsorgsnämnden samt barn- och utbildningsnämndens verksamheter.

Stora besparingar

– Det är där de stora besparingarna måste göras, säger kommunstyrelsens ordförande, kommunalrådet Benny Pedersen (S).

Han berättar att man redan hittat förslag som nästan täcker hela sparkravet.

– Det rör sig om många, små förslag som tillsammans ger stora besparingar. Diskussionerna fortsätter, framförallt i nämnderna och ute på förvaltningarna.

Några beslut är alltså inte fattade än. Men några exempel på vad man pratar om nämner han:

– Vi undersöker om vi kan placera barn med olika behov på hemmaplan istället för på institutioner. Förändringar av mattransporterna till hemtjänstgrupperna kan kanske göras biligare. Och får vi in en privat entreprenör som vill driva simhallen i Deje kan det också sänka kommunens kostnader.

Gym och frisörsalong

Skulle andra ta över driften av simhallen öppnas det möjligheter för att få in fler aktiviteter i badhuset än i dag.

– Då kan man inte anklaga kommunen för att konkurrera med det privata näringslivet om det exempelvis öppnas ett gym, en fotvårdsmottagning eller en frisörsalong i simhallen, säger Benny Pedersen.