2015-10-06 16:20

2015-10-06 16:20

Privat aktör kan ta över simhallen

DEJE

Forshaga kommun ska undersöka om det blir billigare att låta någon annan än kommunen driva simhallen i Deje.

Med tanke på kommunens ansträngda ekonomi beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott i måndags att utreda om det finns ett mer kostnadseffektivt sätt att sköta verksamheten.

 

Med tanke på kommunens ansträngda ekonomi beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott i måndags att utreda om det finns ett mer kostnadseffektivt sätt att sköta verksamheten.