2015-09-15 19:28

2015-09-15 19:28

Kommunstyrelsen skänker arvode

FORSHAGA

Det arvode som politikerna i kommunstyrelsen i Forshaga fick under tisdagens sammanträde kommer att skänkas till UNHCR, för att hjälpa människor på flykt.

Detta enades samtliga om under pågående möte.

– Som situationen ser ut för alla dessa människor på flykt så känns det rätt att, tillsammans i kommunstyrelsen, ha fattat det här beslutet, säger Benny Pedersén, kommunstyrelsens ordförande.

Detta enades samtliga om under pågående möte.

– Som situationen ser ut för alla dessa människor på flykt så känns det rätt att, tillsammans i kommunstyrelsen, ha fattat det här beslutet, säger Benny Pedersén, kommunstyrelsens ordförande.