2015-09-10 10:01

2015-09-10 10:06

Forshaga utvecklas bäst

VÄRMLAND: Ungdomsarbetslösheten sjunker

Förra månaden var Värmland bäst i hela landet på att minska ungdomsarbetslösheten. Bäst i bästa länet var Forshaga där antalet unga arbetslösa sjönk från nästan 30 till under 20 procent.

– En del av förklaringen till det goda resultatet i Forshaga är att vi under det senaste året har upparbetat ett mycket bra samarbete med kommunen, kommenterar Louise Lidman som är sektionschef på Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingen redovisar varje månad statistik över hur arbetslösheten utvecklas.

I augusti var 10 283 värmlänningar arbetslösa. Det motsvarar 8,1 procent av länets arbetskraft och är en liten förbättring, med 0,4 procentenheter, jämfört med i augusti förra året.

Den lilla ljusningen på länets arbetsmarknad räcker ändå till att placera Värmland på andra plats i riket i kampen om att förbättra läget på arbetsmarknaden.

Värmland bäst

Ser man bara på ungdomsarbetslösheten är Värmland bäst i hela landet. Arbetslösheten bland unga mellan 18 och 24 år minskade i augusti från 19,7 till 16,8 procent jämfört med samma månad förra året. Just nu saknar 2 503 unga värmlänningar ett arbete.

Forshaga har alltså haft den största minskningen av ungdomsarbetslösheten bland länets 16 kommuner. Förra månaden var 90 unga Forshagabor utan arbete. Det motsvarar 18,8 procent av kommunens 18- till 24-åringar. För ett år sedan saknade 157 unga en sysselsättning, motsvarande 29,9 procent.

– En del av förklaringen till det goda resultatet i Forshaga är att vi under det senaste året har upparbetat ett mycket bra samarbete med kommunen, kommenterar Louise Lidman som är sektionschef på Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingen redovisar varje månad statistik över hur arbetslösheten utvecklas.

I augusti var 10 283 värmlänningar arbetslösa. Det motsvarar 8,1 procent av länets arbetskraft och är en liten förbättring, med 0,4 procentenheter, jämfört med i augusti förra året.

Den lilla ljusningen på länets arbetsmarknad räcker ändå till att placera Värmland på andra plats i riket i kampen om att förbättra läget på arbetsmarknaden.

Värmland bäst

Ser man bara på ungdomsarbetslösheten är Värmland bäst i hela landet. Arbetslösheten bland unga mellan 18 och 24 år minskade i augusti från 19,7 till 16,8 procent jämfört med samma månad förra året. Just nu saknar 2 503 unga värmlänningar ett arbete.

Forshaga har alltså haft den största minskningen av ungdomsarbetslösheten bland länets 16 kommuner. Förra månaden var 90 unga Forshagabor utan arbete. Det motsvarar 18,8 procent av kommunens 18- till 24-åringar. För ett år sedan saknade 157 unga en sysselsättning, motsvarande 29,9 procent.