2015-06-15 09:09

2015-06-15 09:18

"Miljöchefen i Forshaga saknar förtroende"

FORSHAGA: Oppositionen ryter ifrån

Fyra partier i Forshaga kommun kritiserar nu miljö- och byggchefen Urban Ledins agerande i myggfrågan kraftigt och skriver i ett pressmeddelande på måndagen att hans förtroende är förbrukat.

Det är gruppledarna Thomas Nilsson, (M), Fredrik Elandersson, (FP), Gunnar Lindgren (KD) och Peter Lingman (Kommunens bästa) som gör ett gemensamt, officiellt uttalande:

”Forshaga kommuns insats mot stickmyggen i Deje, har misslyckats under många år och tvingat människor, framförallt boende i Risätersområdet, att vistas inomhus under sommaren.

Vi är kritiska till hur frågan har hanterats, och de metoder som använts för att behandla mygginvasionen.

Det är därtill mycket allvarligt att miljöchefen, Urban Ledin tillåts fara med osanningar och uppenbara lögner. Urban Ledins påstående om att kemikalieinspektionen anser att bekämpningsmedlet Vectobac G är cancerogent, torpederades när inspektionen själv tog kraftfullt avstånd från detta yttrande.

Bland annat med anledning av ovanstående har Urban Ledin förbrukat sitt förtroende hos moderaterna, kristdemokraterna, folkpartiet och kommunens bästa.

Det är nu upp till kommunstyrelsens ordförande, Benny Pedersén (S) att agera i frågan. Det yttersta politiska ansvaret för styrning och ledning av kommunen vilar hos Benny Pedersén (S).

Vår uppriktiga önskan, är att återskapa ett normalt politiskt klimat i Forshaga kommun, och vår förhoppning är att detta också är Benny Pederséns ambition.”

JK-anmälan

Forshagas miljö- och byggchef Urban Ledin har tidigare anmälts till Justitiekanslern för tjänstefel, efter påståendet som kommunen sen backade ifrån om att myggbekämpningsmedlet Vectobac skulle kunna vara cancerframkallande.

Medborgaren som gjorde anmälan till JK har under många år varit involverad i en lång rad juridiska processer mot kommunen.

Det är gruppledarna Thomas Nilsson, (M), Fredrik Elandersson, (FP), Gunnar Lindgren (KD) och Peter Lingman (Kommunens bästa) som gör ett gemensamt, officiellt uttalande:

”Forshaga kommuns insats mot stickmyggen i Deje, har misslyckats under många år och tvingat människor, framförallt boende i Risätersområdet, att vistas inomhus under sommaren.

Vi är kritiska till hur frågan har hanterats, och de metoder som använts för att behandla mygginvasionen.

Det är därtill mycket allvarligt att miljöchefen, Urban Ledin tillåts fara med osanningar och uppenbara lögner. Urban Ledins påstående om att kemikalieinspektionen anser att bekämpningsmedlet Vectobac G är cancerogent, torpederades när inspektionen själv tog kraftfullt avstånd från detta yttrande.

Bland annat med anledning av ovanstående har Urban Ledin förbrukat sitt förtroende hos moderaterna, kristdemokraterna, folkpartiet och kommunens bästa.

Det är nu upp till kommunstyrelsens ordförande, Benny Pedersén (S) att agera i frågan. Det yttersta politiska ansvaret för styrning och ledning av kommunen vilar hos Benny Pedersén (S).

Vår uppriktiga önskan, är att återskapa ett normalt politiskt klimat i Forshaga kommun, och vår förhoppning är att detta också är Benny Pederséns ambition.”

JK-anmälan

Forshagas miljö- och byggchef Urban Ledin har tidigare anmälts till Justitiekanslern för tjänstefel, efter påståendet som kommunen sen backade ifrån om att myggbekämpningsmedlet Vectobac skulle kunna vara cancerframkallande.

Medborgaren som gjorde anmälan till JK har under många år varit involverad i en lång rad juridiska processer mot kommunen.