2015-06-09 06:00

2015-06-09 06:00

Fågelbur stör myggjägare

FORSHAGA: Myggplågan fortsätter

En voljär för vitryggig hackspett har upptäckts i naturreservatet Pannkakan i Deje.
– Det har mörkats att fåglarna sätts ut i burar här, säger Mikaela Blixt, länsordförande i föreningen för myggbekämpning.

På måndagen konstaterade myggforskaren Jan Lundström att översvämningsmygg har kläckts i Deje.

Men det är försent att bekämpa den här omgången med helikopter.

– Vattnet har inte hunnit sjunka undan tillräckligt. Vi får vänta till nästa översvämning, säger Britt-Marie Olsson, ekolog vid Forshaga kommun.

Fåglar som häckar

Det finns många restriktioner kring myggbekämpning. Häckning får inte störas, till exempel.

– Vi har fått en massa restriktioner om att inte bekämpa myggen eftersom vi har vitryggig hackspett. Vi har trott att den snart ska trilla av pinn, men så är det inte. Den planteras ut, säger Mikaela Blixt, i den lokala föreningen för myggbekämpning.

– När vi var ute och vadade genom de myggfyllda träsken klev vi rakt in i en stor bur. Tydligen placeras vitryggig hackspett ut i burar för att acklimatisera sig med området. Varför mörkas det? säger hon upprört.

Hysch-hysch

Det råder visst hemlighetsmakeri kring voljären i fråga. Naturskyddsföreningen driver i samarbete med Nordens ark ett projekt för att rädda den vitryggiga hackspetten. Pannkakan erbjuder landets mest passande biotop för den utrotningshotade fågeln. Enligt flera källor har häckningen varit lyckad med tre ungar i år.

– Det är extremt känsligt och ett hot mot arten om fotografer stör häckningen. Den vitryggiga hackspetten används som ett onödigt slagträ när det gäller myggbekämpningen i Deje. Det finns bara två, tre par i landet, säger Kristoffer Stighäll, projektledare på Naturskyddsföreningen.

Voljären har stått oanvänd i flera år, enligt honom.

– Den har stått där i 15 år, men efter sommaren kommer vi att ta bort den, säger han.

På måndagen konstaterade myggforskaren Jan Lundström att översvämningsmygg har kläckts i Deje.

Men det är försent att bekämpa den här omgången med helikopter.

– Vattnet har inte hunnit sjunka undan tillräckligt. Vi får vänta till nästa översvämning, säger Britt-Marie Olsson, ekolog vid Forshaga kommun.

Fåglar som häckar

Det finns många restriktioner kring myggbekämpning. Häckning får inte störas, till exempel.

– Vi har fått en massa restriktioner om att inte bekämpa myggen eftersom vi har vitryggig hackspett. Vi har trott att den snart ska trilla av pinn, men så är det inte. Den planteras ut, säger Mikaela Blixt, i den lokala föreningen för myggbekämpning.

– När vi var ute och vadade genom de myggfyllda träsken klev vi rakt in i en stor bur. Tydligen placeras vitryggig hackspett ut i burar för att acklimatisera sig med området. Varför mörkas det? säger hon upprört.

Hysch-hysch

Det råder visst hemlighetsmakeri kring voljären i fråga. Naturskyddsföreningen driver i samarbete med Nordens ark ett projekt för att rädda den vitryggiga hackspetten. Pannkakan erbjuder landets mest passande biotop för den utrotningshotade fågeln. Enligt flera källor har häckningen varit lyckad med tre ungar i år.

– Det är extremt känsligt och ett hot mot arten om fotografer stör häckningen. Den vitryggiga hackspetten används som ett onödigt slagträ när det gäller myggbekämpningen i Deje. Det finns bara två, tre par i landet, säger Kristoffer Stighäll, projektledare på Naturskyddsföreningen.

Voljären har stått oanvänd i flera år, enligt honom.

– Den har stått där i 15 år, men efter sommaren kommer vi att ta bort den, säger han.