2015-06-02 06:00

2015-06-02 06:00

Myggbekämpningen ifrågasatt av expert

FORSHAGA DEJE: Redan klara vid nedre Dalälven

Vid nedre Dalälven är årets första myggbekämpning redan avklarad.
Forshaga kommun har inte börjat.
– Jag förstår inte vad de håller på med. De har varken kunskap eller erfarenhet för att bekämpa myggen, säger Jan Lundström, bekämpningsledare vid Dalälven.

Den största insatsen som gjorts sedan bekämpningarna påbörjades vid nedre Dalälven 2002 är avslutad. Ett cirka 3 700 hektar stort område har bekämpats med Vectobac G. En form av pellets med en proteinbakteriekultur, BTI, som släpps från helikopter. Mygglarverna dör av blödande magsår.

Lågsäsong för mygg

Inga levande larver har hittats på kontrollplatserna efter bekämpningen.

– Översvämningsmyggen har lågsäsong. Tack vare bekämpningen slipper människorna som bor vid nedre Dalälven stora problem med mygg i sommar, säger Jan Lundström.

Samma metod

Han är bekämpningsledare på Biologisk myggkontroll som ägs av Nedre Dalälvens utvecklings AB, ett företag som i sin tur ägs av kommunerna och företagen runt nedre Dalälven.

Samma bekämpningsmetod tänker Forshaga kommun använda mot översvämningsmyggorna i Pankakan. Någon bekämpning är inte påbörjad. Enligt kommunen väntar man fortfarande på rätt tillfälle.

Jan Lundström berättar att man fram till 2013 samarbetade med och hjälpte Forshaga kommun i deras arbete mot myggen.

Ifrågasätter bekämpningen

– Sedan fick Forshaga en ny miljöchef och allt samarbete avbröts, säger han.

Han ifrågasätter nu Forshagas arbete med att bekämpa myggen.

– De har varken kunskapen eller erfarenheten som behövs för en effektiv myggbekämpning. Vi har hållit på med detta sedan 2002. Och det är ingenting man kan läsa sig till. De krävs omfattande fältstudier.

49 olika arter

Han berättar att det finns ett 30-tal olika familjer av mygg. Stickmyggan Culicidae, som ställer till problemen, tillhör en av de här familjerna. Culicidae består i sin tur av 49 olika arter. Av de här är nio översvämningsmyggor. Och det är bara de nio arterna man har tillstånd att bekämpa.

Att hitta rätt sorts mygglarver kräver kunskap. Kunskap som inte finns i Forshaga kommun, hävdar Jan Lundström.

Högproduktiv art

– Kommunen har en nyanställd biolog som har varit med oss ute i fält en dag. Vet hon hur man förbereder en bekämpning? Kan hon identifiera rätt sorts mygglarver?

– De säger att de har 30 miljoner mygg i frysen som de fångat i sina gasolfällor. Det är skrattretande. Så kan man inte bekämpa en så högproduktivt art som översvämningsmyggan. Vi har räknat till 500 miljoner mygglarver på ett 2 hektar stort område.

Missar myggen

– Så länge våra älvar är reglerade finns det bara ett effektivt sätta att bekämpa myggen. Med Vectobac G. Men då krävs det att man sätter in åtgärderna vid rätt tidpunkt, Och mot rätt sorts mygglarver.

– Risken är stor att Forshaga bekämpar vid fel tillfällen och att de missar myggarten de är ute efter, säger Jan Lundström.

Den största insatsen som gjorts sedan bekämpningarna påbörjades vid nedre Dalälven 2002 är avslutad. Ett cirka 3 700 hektar stort område har bekämpats med Vectobac G. En form av pellets med en proteinbakteriekultur, BTI, som släpps från helikopter. Mygglarverna dör av blödande magsår.

Lågsäsong för mygg

Inga levande larver har hittats på kontrollplatserna efter bekämpningen.

– Översvämningsmyggen har lågsäsong. Tack vare bekämpningen slipper människorna som bor vid nedre Dalälven stora problem med mygg i sommar, säger Jan Lundström.

Samma metod

Han är bekämpningsledare på Biologisk myggkontroll som ägs av Nedre Dalälvens utvecklings AB, ett företag som i sin tur ägs av kommunerna och företagen runt nedre Dalälven.

Samma bekämpningsmetod tänker Forshaga kommun använda mot översvämningsmyggorna i Pankakan. Någon bekämpning är inte påbörjad. Enligt kommunen väntar man fortfarande på rätt tillfälle.

Jan Lundström berättar att man fram till 2013 samarbetade med och hjälpte Forshaga kommun i deras arbete mot myggen.

Ifrågasätter bekämpningen

– Sedan fick Forshaga en ny miljöchef och allt samarbete avbröts, säger han.

Han ifrågasätter nu Forshagas arbete med att bekämpa myggen.

– De har varken kunskapen eller erfarenheten som behövs för en effektiv myggbekämpning. Vi har hållit på med detta sedan 2002. Och det är ingenting man kan läsa sig till. De krävs omfattande fältstudier.

49 olika arter

Han berättar att det finns ett 30-tal olika familjer av mygg. Stickmyggan Culicidae, som ställer till problemen, tillhör en av de här familjerna. Culicidae består i sin tur av 49 olika arter. Av de här är nio översvämningsmyggor. Och det är bara de nio arterna man har tillstånd att bekämpa.

Att hitta rätt sorts mygglarver kräver kunskap. Kunskap som inte finns i Forshaga kommun, hävdar Jan Lundström.

Högproduktiv art

– Kommunen har en nyanställd biolog som har varit med oss ute i fält en dag. Vet hon hur man förbereder en bekämpning? Kan hon identifiera rätt sorts mygglarver?

– De säger att de har 30 miljoner mygg i frysen som de fångat i sina gasolfällor. Det är skrattretande. Så kan man inte bekämpa en så högproduktivt art som översvämningsmyggan. Vi har räknat till 500 miljoner mygglarver på ett 2 hektar stort område.

Missar myggen

– Så länge våra älvar är reglerade finns det bara ett effektivt sätta att bekämpa myggen. Med Vectobac G. Men då krävs det att man sätter in åtgärderna vid rätt tidpunkt, Och mot rätt sorts mygglarver.

– Risken är stor att Forshaga bekämpar vid fel tillfällen och att de missar myggarten de är ute efter, säger Jan Lundström.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.