2015-05-22 14:20

2015-05-22 14:21

Simhallen kan få stänga

FORSHAGA DEJE: Kommunen ska spara 20 miljoner

De är de norra delarna av kommunen som drabbas värst.

Stäng simhallen och högstadiet i Deje och Olsätersskolan, lyder några av förslagen för att sänka kommunens kostnader.

Stäng simhallen i Deje.

Lägg ned högstadiet i Deje.

Stäng Olsätersskolan.

Lägg ut personlig assistans på entreprenad.

Det är några av förslagen som ledningsgruppen, kommunens chefstjänstemän, har lagt fram. Det har de gjort på uppdrag av politikerna som vill ha förslag på hur kommunen ska kunna sänka sina kostnader med 20 miljoner i 2016 års budget.

Radio Värmland har avslöjat den hemliga listan med de olika besparingsförslagen.

Politikerna har än så länge inte fattat några beslut.

Men det måste de göra väldigt snabbt. Redan nästa vecka, den 26 maj, ska kommunfullmäktige ta beslut om budgetramarna.

– Vi måste våga diskutera alla förslag som kommer upp, säger kommunstyrelsens ordförande, kommunalrådet Benny Pedersén (S).

Han pratar också om att slå ihop förvaltningar och göra om den politiska organisationen.

Och han förnekar inte att simhallen, högstadiet och Olsätersskolan kan komma att läggas ned.

– Vi får väga olika saker mot varandra när vi har fler förslag på bordet.

Ingen skattehöjning

Thomas Nilsson (M) anser att det i det nuvarande läget är fel att satsa sju, åtta miljoner extra på att få en fin fasad på den nya återvinningscentralen.

– Vi vill sänka administrationskostnaderna med 3 miljoner och tänker inte vara med och stänga simhallen eller högstadiet, säger han.

Någon skattehöjning blir det inte i Forshaga.

– Nej, och det är ett löfte, säger Benny Pedersén.

Stäng simhallen i Deje.

Lägg ned högstadiet i Deje.

Stäng Olsätersskolan.

Lägg ut personlig assistans på entreprenad.

Det är några av förslagen som ledningsgruppen, kommunens chefstjänstemän, har lagt fram. Det har de gjort på uppdrag av politikerna som vill ha förslag på hur kommunen ska kunna sänka sina kostnader med 20 miljoner i 2016 års budget.

Radio Värmland har avslöjat den hemliga listan med de olika besparingsförslagen.

Politikerna har än så länge inte fattat några beslut.

Men det måste de göra väldigt snabbt. Redan nästa vecka, den 26 maj, ska kommunfullmäktige ta beslut om budgetramarna.

– Vi måste våga diskutera alla förslag som kommer upp, säger kommunstyrelsens ordförande, kommunalrådet Benny Pedersén (S).

Han pratar också om att slå ihop förvaltningar och göra om den politiska organisationen.

Och han förnekar inte att simhallen, högstadiet och Olsätersskolan kan komma att läggas ned.

– Vi får väga olika saker mot varandra när vi har fler förslag på bordet.

Ingen skattehöjning

Thomas Nilsson (M) anser att det i det nuvarande läget är fel att satsa sju, åtta miljoner extra på att få en fin fasad på den nya återvinningscentralen.

– Vi vill sänka administrationskostnaderna med 3 miljoner och tänker inte vara med och stänga simhallen eller högstadiet, säger han.

Någon skattehöjning blir det inte i Forshaga.

– Nej, och det är ett löfte, säger Benny Pedersén.