2015-05-14 11:52

2015-05-14 11:52

Myggbekämpning tveksam även i år

DEJE: Tiden är på väg att rinna ut

Mycket tyder på att det inte blir tredje gången gillt för planerna på helikopterbaserad myggbekämpning i Deje. Viktiga markägare har sagt nej och dessutom håller tiden snabbt på att rinna ut.

Fråga människor som bor kring Klarälven i Deje vad de tycker om sommaren och bra många av dem börjar prata om myggplågan. När sommarkvällarna börjar bli ljusa och vackra kan man inte längre gå ut trädgården för alla de myggor som då går till anfall.

Det handlar om översvämningsmyggor, en grupp stickmyggor som omfattar sju olika arter. De lever längs större älvar på stränder som omväxlande svämmar över och torkar ut.

Man kan hitta dem litet var stans i norra och centrala Europa men i Sverige är det Deje och nedre delen av Dalälven som är mest uppmärksammade.

Både 2013 och 2014 fick Forshaga kommun regeringens och Naturvårdsverkets tillstånd att genomföra biologisk bekämpning av översvämningsmyggornas larver med hjälp av helikopter.

Någon bekämpning blev det dock inte, mest för att tillståndet inte gällde förrän från 1 juni och då var det redan för sent.

Tveksamt om det blir

I år gäller tillståndet redan från 1 maj men mycket talar för att det ändå inte blir någon bekämpning.

För det första är det bara i teorin som tillståndet gäller från 1 maj. I verkligheten måste man vänta ut överklagandetiden, minst tre veckor från Naturvårdsverkets beslut den 29 april. I praktiken kan inget hända förrän tidigast 21 maj.

För det andra måste kommunen ha markägarnas tillstånd för att få sprida bekämpningsmedel över deras fastigheter. De flesta markägarna har gett sitt tillstånd men ägarna till några strategiskt belägna fastigheter har sagt nej.

Fjällflod måste till

Och för det tredje måste det vara rätt hydrografiska förhållanden. Som namnet antyder krävs det en översvämning till exempel i samband med vårfloden för att larverna ska utvecklas. Fjällfloden, Klarälvens andra vårflod, är redan i full gång. När helikoptern får lyfta kan åtskilliga larver redan vara förvandlade till puppor eller till och med vuxna myggor.

Trampa sönder

Under tiden arbetas det med andra sätt att bekämpa översvämningsmyggorna. Det handlar om röjning av buskar och nötkreatur som släpps ut på bete. Förhoppningen är att kreaturen ska trampa sönder mygglarver.

Dessutom sätter kommunen som vanligt ut myggfällor på strategiska ställen. De brukar dra åt sig flera miljoner myggor som sedan inte kan sticka människor eller djur.

Fråga människor som bor kring Klarälven i Deje vad de tycker om sommaren och bra många av dem börjar prata om myggplågan. När sommarkvällarna börjar bli ljusa och vackra kan man inte längre gå ut trädgården för alla de myggor som då går till anfall.

Det handlar om översvämningsmyggor, en grupp stickmyggor som omfattar sju olika arter. De lever längs större älvar på stränder som omväxlande svämmar över och torkar ut.

Man kan hitta dem litet var stans i norra och centrala Europa men i Sverige är det Deje och nedre delen av Dalälven som är mest uppmärksammade.

Både 2013 och 2014 fick Forshaga kommun regeringens och Naturvårdsverkets tillstånd att genomföra biologisk bekämpning av översvämningsmyggornas larver med hjälp av helikopter.

Någon bekämpning blev det dock inte, mest för att tillståndet inte gällde förrän från 1 juni och då var det redan för sent.

Tveksamt om det blir

I år gäller tillståndet redan från 1 maj men mycket talar för att det ändå inte blir någon bekämpning.

För det första är det bara i teorin som tillståndet gäller från 1 maj. I verkligheten måste man vänta ut överklagandetiden, minst tre veckor från Naturvårdsverkets beslut den 29 april. I praktiken kan inget hända förrän tidigast 21 maj.

För det andra måste kommunen ha markägarnas tillstånd för att få sprida bekämpningsmedel över deras fastigheter. De flesta markägarna har gett sitt tillstånd men ägarna till några strategiskt belägna fastigheter har sagt nej.

Fjällflod måste till

Och för det tredje måste det vara rätt hydrografiska förhållanden. Som namnet antyder krävs det en översvämning till exempel i samband med vårfloden för att larverna ska utvecklas. Fjällfloden, Klarälvens andra vårflod, är redan i full gång. När helikoptern får lyfta kan åtskilliga larver redan vara förvandlade till puppor eller till och med vuxna myggor.

Trampa sönder

Under tiden arbetas det med andra sätt att bekämpa översvämningsmyggorna. Det handlar om röjning av buskar och nötkreatur som släpps ut på bete. Förhoppningen är att kreaturen ska trampa sönder mygglarver.

Dessutom sätter kommunen som vanligt ut myggfällor på strategiska ställen. De brukar dra åt sig flera miljoner myggor som sedan inte kan sticka människor eller djur.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.