2015-04-17 17:36

2015-04-17 17:36

Regeringen ger klartecken för myggbekämpning

DEJE

Regeringen har gett Naturvårdsverket tillstånd till myggbekämpning på flera orter i landet.

För Värmlands del är det inte helt oväntat myggplågan i Deje där stickmyggans larver nu ska bekämpas genom spridning av medlet VectoBac G från helikopter.

Tillståndet gäller maj till augusti 2015 om myggmängden överstiger en viss nivå.

För Värmlands del är det inte helt oväntat myggplågan i Deje där stickmyggans larver nu ska bekämpas genom spridning av medlet VectoBac G från helikopter.

Tillståndet gäller maj till augusti 2015 om myggmängden överstiger en viss nivå.