2015-01-28 20:06

2015-01-28 20:06

MP bryter samarbetet med S

FORSHAGA: Oenighet kring kommunal post skapar spricka

Samarbetet mellan S, V och MP som styrande majoritet i Forshaga kommun blev kortlivat. Efter en tvist om en politisk post avbryter MP samarbetet och lämnar majoriteten.

En spricka har uppstått mellan Miljöpartiet och Socialdemokraterna i den gemensamma majoriteten i Forshaga kommun. Det gäller en oenighet angående en ordinarie plats i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Miljöpartiets Lars-Ola Westerlund hävdar att en av de fem platsernas skulle tillfalla MP. När majoritetens tre partier i stället fick tre platser, och oppositionen två, valde S att låta dem alla gå till Socialdemokrater.

Lämnar majoriteten

MP försökte då med en förlikning, där MP skulle ha en plats som ersättare med närvarorätt i arbetsutskottet. Inte heller det gick S med på.

– I och med att S inte har följt överenskommelsen eller godtagit förlikningen så är samarbetet i majoriteten avslutat. Vi hade förhoppningar om att det här samarbete skulle bli bra, men kan vi inte förlita oss på att överenskommelser följs så kan vi inte sitta kvar och stå bakom gemensamma beslut, säger Lars-Ola Westerlund (MP), som var den person som skulle haft platsen.

Han säger dock att handen fortfarande är utsträckt till S.

– Om S kan överväga vår förlikning om en ersättningsplats så accepterar vi det. I annat fall fortsätter vi som enskilt parti, fortsätter Lars-Ola Westerlund.

Blankt nej

Forshagas kommunalråd Benny Pedersén (S) har ingen tanke på att ta den handen.

– Vi kommer inte att backa i det här. Efter valet ville både V och MP samarbeta men nu står ord mot ord och vi kan inte komma överens, då valde de att bryta samarbetet, säger han.

Hans förklaring till sprickan är att det uppstått en otydlighet kring platsen i kommunstyrelsens arbetsutskott.

– Vi sa ja i ett 4-1-läge, där majoriteten skulle ha fyra platser och oppositionen 1. Men det blev 3-2 och då är det helt ogörligt att de ska ha en plats. Även till ersättningsplatsen sa vi no way! Det inflytande de då skulle få står inte i proportion till de 3,8 procent av rösterna de fick i kommunvalet. S fick 47 procent och vi måste agera utifrån det, säger Benny Pedersén.

Tar en paus

S erbjöd istället både V och MP full insyn i arbetsutskottets handlingar och en möjlighet att innan varje möte kunna komma med synpunkter.

– V jublade över det förslaget men MP tyckte inte det räcker. Det är rent tokigt av dem och vi väljer att säga att vi pausar samarbetet och hälsar dem välkomna tillbaka, fortsätter han.

En spricka har uppstått mellan Miljöpartiet och Socialdemokraterna i den gemensamma majoriteten i Forshaga kommun. Det gäller en oenighet angående en ordinarie plats i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Miljöpartiets Lars-Ola Westerlund hävdar att en av de fem platsernas skulle tillfalla MP. När majoritetens tre partier i stället fick tre platser, och oppositionen två, valde S att låta dem alla gå till Socialdemokrater.

Lämnar majoriteten

MP försökte då med en förlikning, där MP skulle ha en plats som ersättare med närvarorätt i arbetsutskottet. Inte heller det gick S med på.

– I och med att S inte har följt överenskommelsen eller godtagit förlikningen så är samarbetet i majoriteten avslutat. Vi hade förhoppningar om att det här samarbete skulle bli bra, men kan vi inte förlita oss på att överenskommelser följs så kan vi inte sitta kvar och stå bakom gemensamma beslut, säger Lars-Ola Westerlund (MP), som var den person som skulle haft platsen.

Han säger dock att handen fortfarande är utsträckt till S.

– Om S kan överväga vår förlikning om en ersättningsplats så accepterar vi det. I annat fall fortsätter vi som enskilt parti, fortsätter Lars-Ola Westerlund.

Blankt nej

Forshagas kommunalråd Benny Pedersén (S) har ingen tanke på att ta den handen.

– Vi kommer inte att backa i det här. Efter valet ville både V och MP samarbeta men nu står ord mot ord och vi kan inte komma överens, då valde de att bryta samarbetet, säger han.

Hans förklaring till sprickan är att det uppstått en otydlighet kring platsen i kommunstyrelsens arbetsutskott.

– Vi sa ja i ett 4-1-läge, där majoriteten skulle ha fyra platser och oppositionen 1. Men det blev 3-2 och då är det helt ogörligt att de ska ha en plats. Även till ersättningsplatsen sa vi no way! Det inflytande de då skulle få står inte i proportion till de 3,8 procent av rösterna de fick i kommunvalet. S fick 47 procent och vi måste agera utifrån det, säger Benny Pedersén.

Tar en paus

S erbjöd istället både V och MP full insyn i arbetsutskottets handlingar och en möjlighet att innan varje möte kunna komma med synpunkter.

– V jublade över det förslaget men MP tyckte inte det räcker. Det är rent tokigt av dem och vi väljer att säga att vi pausar samarbetet och hälsar dem välkomna tillbaka, fortsätter han.