2016-09-30 10:10

2016-09-30 10:10

Många ville fråga politikerna

HÄLLEFORS: Allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige

Under det senaste mötet i kommunfullmäktige godkändes remissyttrandet över förslaget till ny regional indelning, även äldreplanen antogs. Det bjöds också på en allmänpolitisk debatt och under frågestunden för allmänheten passade flera på att ställa frågor till politikerna.

Kommunfullmäktiges möte inleddes med att Magnus Persson, från region Örebro län, berättade om förslaget till ny regional indelning. Indelningskommitténs förslag är att landet delas in i sex olika jämnstora regioner.

En remiss har skickats ut från regeringen till 350 olika remissinstanser - svaren ska vara inne senast den 6 oktober.

Socialchefen Ingrid Holmgren berättade om förslaget till ny äldreplan. Hon förklarade bland annat att kommunen har en högre andel äldre personer i befolkningen än riket i övrigt, vilket ökar kostnaderna.

Frågestund

Under allmänhetens frågestund undrade en man bland annat varför öppettiderna i bowlinghallen inte utökas.

Ewa Stålberg (M) svarade att det pågår en utredning och att förvaltningen ska ha ett förslag innan årets slut. Personalen har sagt upp sig tidigare och det har lösts genom en tillfällig tjänst.

Elisabeth Gustavsson undrade vad som händer med vita villan i Gryhyttan. Kristina Johansson (M) förklarade att den sålts till bostadsbolaget och att det nu undersöks om det finns några brev/avtal som reglerar användningen av den.

Kerstin Nyström undrade vad som ska ske vid genomfarten där det skett en slutavverkning, vilket ökat buller och insyn för villaägarna.

Christina Johansson (M) konstaterade att information varit dålig och att en ledning i marken ska åtgärdas innan det går att plantera något där. Hon gav rådet till Kerstin att begära ett möte med Trafikverket för att reda ut situationen.

Uno Rehn var upprörd över att hans förslag om att sätta upp en liten skylt malt länge i byråkratins kvarnar.

– Vad kostar det här? undrade han.

Han fick medhåll av några ledamöter men Christina Johansson (M) menade att kommunen bara följer det beredningstvång som finns.

Under den allmänpolitiska debatten framhöll Allan Myrtenkvist (S) att det går bra för Hällefors och att majoriteten gjort mycket för att stärka kommunen. Bland annat nämnde han resecentrum och simhallsprojektet.

Var kritisk

Johan Stolpen (V) lyfte fram den otrygga anställningsformen allmän visstid. Vänsterpartiet anser att vissa tidsbegränsade anställningar kan vara motiverade, men att denna anställningsform bör avskaffas.

– Bra arbetsvillkor ger arbetsglädje, menade Stolpen.

Per Karlsson (M) berättade att fiberutbyggnaden forsätter och att resecentrum snart är klart.

– Det blir även en ny perrong i Grythyttan, berättade Karlsson.

Lars-Göran Zetterlund (C) framhöll företagarnas betydelse och vikten av att hela landet ska leva.

– Vi behöver både privat och offentlig service, menade Hans-Otto Pohlmann, Grythyttelistan. Han kritiserade centraliseringen av bland annat olika myndigheter, samtidigt som han framhöll vikten av integration och bostadsförsörjning.

Fredrik Dahlberg (SD) menade att barn och unga måste prioriteras, samt utbildning, om det ska bli en levande landsbygd och en levande kommun.

Per Grängstedt , landsbygdspartiet oberoende, betonade vikten av att rovdjursfrågan måste få en lösning och att det bör satsas mer på närproduktion av mat.

En del debatt blev det om de så kallade Vänstermiljarderna till kommunen. Stefan Backius (V) var naturligtvis positiv, medan Lars-Göran Zetterlund menade att det inte är svårt att spotta ut miljarder till kommunerna när man lånar till kalaset. Christina Johansson (M) uttryckte bekymmer för vad som händer om man bygger upp en större organisation och bidragen sedan trappas ned.

Kommunfullmäktige beslutade också att anta remissyttrandet över Finansdepartementets förslag till ny regional indelning i tre nya län. I huvudsak är kommunen positiv till utredningens förslag. Kommunen anser dock att Värmlands län bör införlivas i Svealands län och inte Västra Götalands län.

Fredrik Dahlberg (SD) hade lagt fram ett alternativt förslag till svar och reserverade sig mot beslutet.

Dessutom beslutade kommunfullmäktige att godkänna äldreplanen för 2016-2025. Äldreplanen ska vara ett verktyg för att planera, organisera och kartlägga framtida behov av äldreomsorg i kommunen.

Christina Johansson (M) framhöll att det är viktigt att äldreplanen blir ett levande dokument som revideras kontinuerligt. Enligt Emil Gustafsson, Grythyttelistan, är äldreplanen ett lysande exempel på en bra långsiktig lösning inom äldrevården.

Kommunfullmäktiges möte inleddes med att Magnus Persson, från region Örebro län, berättade om förslaget till ny regional indelning. Indelningskommitténs förslag är att landet delas in i sex olika jämnstora regioner.

En remiss har skickats ut från regeringen till 350 olika remissinstanser - svaren ska vara inne senast den 6 oktober.

Socialchefen Ingrid Holmgren berättade om förslaget till ny äldreplan. Hon förklarade bland annat att kommunen har en högre andel äldre personer i befolkningen än riket i övrigt, vilket ökar kostnaderna.

Frågestund

Under allmänhetens frågestund undrade en man bland annat varför öppettiderna i bowlinghallen inte utökas.

Ewa Stålberg (M) svarade att det pågår en utredning och att förvaltningen ska ha ett förslag innan årets slut. Personalen har sagt upp sig tidigare och det har lösts genom en tillfällig tjänst.

Elisabeth Gustavsson undrade vad som händer med vita villan i Gryhyttan. Kristina Johansson (M) förklarade att den sålts till bostadsbolaget och att det nu undersöks om det finns några brev/avtal som reglerar användningen av den.

Kerstin Nyström undrade vad som ska ske vid genomfarten där det skett en slutavverkning, vilket ökat buller och insyn för villaägarna.

Christina Johansson (M) konstaterade att information varit dålig och att en ledning i marken ska åtgärdas innan det går att plantera något där. Hon gav rådet till Kerstin att begära ett möte med Trafikverket för att reda ut situationen.

Uno Rehn var upprörd över att hans förslag om att sätta upp en liten skylt malt länge i byråkratins kvarnar.

– Vad kostar det här? undrade han.

Han fick medhåll av några ledamöter men Christina Johansson (M) menade att kommunen bara följer det beredningstvång som finns.

Under den allmänpolitiska debatten framhöll Allan Myrtenkvist (S) att det går bra för Hällefors och att majoriteten gjort mycket för att stärka kommunen. Bland annat nämnde han resecentrum och simhallsprojektet.

Var kritisk

Johan Stolpen (V) lyfte fram den otrygga anställningsformen allmän visstid. Vänsterpartiet anser att vissa tidsbegränsade anställningar kan vara motiverade, men att denna anställningsform bör avskaffas.

– Bra arbetsvillkor ger arbetsglädje, menade Stolpen.

Per Karlsson (M) berättade att fiberutbyggnaden forsätter och att resecentrum snart är klart.

– Det blir även en ny perrong i Grythyttan, berättade Karlsson.

Lars-Göran Zetterlund (C) framhöll företagarnas betydelse och vikten av att hela landet ska leva.

– Vi behöver både privat och offentlig service, menade Hans-Otto Pohlmann, Grythyttelistan. Han kritiserade centraliseringen av bland annat olika myndigheter, samtidigt som han framhöll vikten av integration och bostadsförsörjning.

Fredrik Dahlberg (SD) menade att barn och unga måste prioriteras, samt utbildning, om det ska bli en levande landsbygd och en levande kommun.

Per Grängstedt , landsbygdspartiet oberoende, betonade vikten av att rovdjursfrågan måste få en lösning och att det bör satsas mer på närproduktion av mat.

En del debatt blev det om de så kallade Vänstermiljarderna till kommunen. Stefan Backius (V) var naturligtvis positiv, medan Lars-Göran Zetterlund menade att det inte är svårt att spotta ut miljarder till kommunerna när man lånar till kalaset. Christina Johansson (M) uttryckte bekymmer för vad som händer om man bygger upp en större organisation och bidragen sedan trappas ned.

Kommunfullmäktige beslutade också att anta remissyttrandet över Finansdepartementets förslag till ny regional indelning i tre nya län. I huvudsak är kommunen positiv till utredningens förslag. Kommunen anser dock att Värmlands län bör införlivas i Svealands län och inte Västra Götalands län.

Fredrik Dahlberg (SD) hade lagt fram ett alternativt förslag till svar och reserverade sig mot beslutet.

Dessutom beslutade kommunfullmäktige att godkänna äldreplanen för 2016-2025. Äldreplanen ska vara ett verktyg för att planera, organisera och kartlägga framtida behov av äldreomsorg i kommunen.

Christina Johansson (M) framhöll att det är viktigt att äldreplanen blir ett levande dokument som revideras kontinuerligt. Enligt Emil Gustafsson, Grythyttelistan, är äldreplanen ett lysande exempel på en bra långsiktig lösning inom äldrevården.