2016-09-30 06:00

2016-09-30 06:00

Klart med flytt av Boab

HÄLLEFORS: Ombyggnaden beräknas till cirka 3,5 miljoner kronor

Hällefors Bostads AB, Boab, ska flytta ihop med kommunförvaltningen. Det beslutet har kommunstyrelsen tagit. Enligt Boab:s beräkning kommer ombyggnaden att kosta cirka 3,5 miljoner kronor.

Det är Boab som har framfört önskemål om en samlokalisering med kommunförvaltningen. Boab kommer att hyra lokaler i fastigheten Terrassen, som ligger bredvid Formens Hus. Sedan tidigare har det tagits beslut om att kommunledningen ska flytta in i Formens hus.

– Beslutet är taget och vi kommer att få hyra lokaler av kommunen. Arbetet med ombyggnaden är inte påbörjat men vi hoppas komma i gång under nästa månad och då bör det vara helt klart den 1 februari nästa år, säger Richard Johansson, vd på Boab.

Flera fördelar

Några fördelar som framhålls är:

- Uthyrningen av lägenheter får ett mer centralt läge.

- Stora Enso kan överta Boab:s gamla lokaler.

- Lokalytan kan minskas genom samutnyttjande av exempelvis konferensrum och omklädningsrum.

Grovt uppskattat kommer ombyggnaden på övre plan att kosta cirka 3,5 miljoner kronor och lika mycket på under plan. Men detta beror till viss del på om det ska byggas ett arkiv på bottenplan eller inte.

Hyran för bolaget ska sättas utifrån kapitalkostnader på fastigheten och det faktum att Boab står för investeringen själva.

– I dag arbetar 11 personer på Boab, varav 7 är tjänstemän, säger han.

Under oktober eller november tas ett beslut om arkivdelen ska byggas i bottenplan.

– Kommunstyrelsen återremitterade detta ärende och vi ska nu inkomma med uppgifter till kommunstyrelsen om fördelning av kostnaderna på bottenvåning - mellan arkivdel, konferensrum och omklädningsrum.

Teckna hyresavtal

Under kommunstyrelsens senaste möte togs beslutet att ge kommunchefen i uppdrag att teckna hyresavtal med Hällefors Bostads AB, samt att verksamhetsanpassning av Terrassens övre plan bekostas av Hällefors Bostads AB som hyresgäst.

Dessutom togs beslutet att föreslå kommunfullmäktige att som för egen skuld ingå borgen för Hällefors Bostads AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om 155 000 000 kronor, samt ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. Därmed ska det tidigare beslutet om kommunal borgen på 150 000 000 kronor upphävas.

Många bostäder

BoAB är ett helägt kommunalt allmännyttigt bostadsföretag. Bolaget har 579 lägenheter och dessutom 178 lägenheter som är så kallade kategoribostäder; för vård- och omsorgsboende, trygghetsboende och boende för personer med funktionsnedsättning. Till detta tillkommer lokalytor på cirka 13 655 kvadratmeter.

Dessutom förvaltar bolaget kommunala fastigheter som exempelvis skolor och förskolor.

Styrelsen i bolaget består av ledamöterna Saskia van der Zanden (V), ordförande Bertil Johnson (GL), Kenth W Johansson (M), Allan Myrtenkvist (S) och Thomas Lönn (S).

Det är Boab som har framfört önskemål om en samlokalisering med kommunförvaltningen. Boab kommer att hyra lokaler i fastigheten Terrassen, som ligger bredvid Formens Hus. Sedan tidigare har det tagits beslut om att kommunledningen ska flytta in i Formens hus.

– Beslutet är taget och vi kommer att få hyra lokaler av kommunen. Arbetet med ombyggnaden är inte påbörjat men vi hoppas komma i gång under nästa månad och då bör det vara helt klart den 1 februari nästa år, säger Richard Johansson, vd på Boab.

Flera fördelar

Några fördelar som framhålls är:

- Uthyrningen av lägenheter får ett mer centralt läge.

- Stora Enso kan överta Boab:s gamla lokaler.

- Lokalytan kan minskas genom samutnyttjande av exempelvis konferensrum och omklädningsrum.

Grovt uppskattat kommer ombyggnaden på övre plan att kosta cirka 3,5 miljoner kronor och lika mycket på under plan. Men detta beror till viss del på om det ska byggas ett arkiv på bottenplan eller inte.

Hyran för bolaget ska sättas utifrån kapitalkostnader på fastigheten och det faktum att Boab står för investeringen själva.

– I dag arbetar 11 personer på Boab, varav 7 är tjänstemän, säger han.

Under oktober eller november tas ett beslut om arkivdelen ska byggas i bottenplan.

– Kommunstyrelsen återremitterade detta ärende och vi ska nu inkomma med uppgifter till kommunstyrelsen om fördelning av kostnaderna på bottenvåning - mellan arkivdel, konferensrum och omklädningsrum.

Teckna hyresavtal

Under kommunstyrelsens senaste möte togs beslutet att ge kommunchefen i uppdrag att teckna hyresavtal med Hällefors Bostads AB, samt att verksamhetsanpassning av Terrassens övre plan bekostas av Hällefors Bostads AB som hyresgäst.

Dessutom togs beslutet att föreslå kommunfullmäktige att som för egen skuld ingå borgen för Hällefors Bostads AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om 155 000 000 kronor, samt ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. Därmed ska det tidigare beslutet om kommunal borgen på 150 000 000 kronor upphävas.

Många bostäder

BoAB är ett helägt kommunalt allmännyttigt bostadsföretag. Bolaget har 579 lägenheter och dessutom 178 lägenheter som är så kallade kategoribostäder; för vård- och omsorgsboende, trygghetsboende och boende för personer med funktionsnedsättning. Till detta tillkommer lokalytor på cirka 13 655 kvadratmeter.

Dessutom förvaltar bolaget kommunala fastigheter som exempelvis skolor och förskolor.

Styrelsen i bolaget består av ledamöterna Saskia van der Zanden (V), ordförande Bertil Johnson (GL), Kenth W Johansson (M), Allan Myrtenkvist (S) och Thomas Lönn (S).