2016-09-16 06:00

2016-09-16 06:00

Debatt om hur centrum ska se ut

HÄLLEFORS: Vänsterpartist hoppade av centrumgrupp i protest

Under kommunstyrelsens senaste sammanträde riktade Vänsterpartiet skarp kritik mot det arbete som hittills gjorts i centrumgruppen. Tidigare har Ritha Sörling (V) gått ur centrumgruppen i protest mot den bristande politiska styrningen.

Kommunalrådet Annalena Jernberg (S) presenterade förslaget för kommunstyrelsen att ta ett beslut om att den politiska styrgruppen fullgjort sitt uppdrag och entledigas.

Därtill föreslogs att kommunchefen ska få i uppdrag att göra en utställning hur centrum kan utvecklas. Arbetet ska presenteras i juni nästa år för kommunstyrelsen.

Presentera underlag

Hon framhöll att medborgarna nu måste få ett underlag att ta ställning till.

– Vi måste diskutera med kommuninnevånarna innan vi kan gå vidare, förklarade Annalena Jernberg.

Centrumgruppen bildades under förra året. De politiker som valdes att ingå i gruppen var Christina Johansson (M), Annalena Jernberg (S) och Ritha Sörling (V).

Under mötet framkom kritik från flera partier mot hur arbetet genomförts, även om det också fanns självkritik kring kommunstyrelsens uppdrag till centrumgruppen.

Johan Stolpen (V) förklarade att Ritha Sörling (V) valde att gå ur centrumgruppen. Orsaken var att hon tyckte att den politiska styrningen var för liten - vilket lett till att tjänstemännen behövt driva arbetet.

– Det var ju meningen att det skulle vara en politisk styrgrupp, Under 1,5 år har centrumgruppen egentligen inte åstadkommit någonting eftersom det inte har varit någon politisk styrning. Först nu ska man göra det man borde ha gjort först, gå ut till medborgarna och fråga dem vad de tycker, säger Johan Stolpen som är kritisk till att kommunen betalat över 100 000 kronor till en konsult som inte presenterat ett komplett material.

Hög kostnad

Enligt de fakturor som FT har begärt ut från kommunen så har konsulten fakturerat 122 080 kronor (inklusive moms) för det utförda arbetet.

– Tillförordnade kommunchefen Tommy Larserö, bedömer att materialet inte är komplett nog för att ställa ut. Det finns ingen analyserande text och inga konsekvensbeskrivningar att ta ställning till, utan man måste jobba vidare och komplettera materialet innan man kan ställa ut det.

Nu måste bland annat medborgare och näringsidkare få komma till tals innan arbetet fortskrider, menar han.

Lars-Göran Zetterlund (C) ställde sig frågande till finansieringen.

– Hur realistiskt är det att genomföra detta? Det saknas ett ekonomiskt tänk, menade Zetterlund.

Röstades igenom

Tommy Larserö, tillförordnad kommunchef, framhöll hur svår frågan är och att det nu behövs flera alternativ att presentera för medborgarna.

FT har förgäves försökt nå Annalena Jernberg för en kommentar.

Kommunstyrelsen beslutade dock i huvudsak enligt förslaget, nämligen att den politiska styrgruppen har fullgjort sitt uppdrag och entledigas, samt att kommunchefen ska få i uppdrag att göra en utställning om hur centrum kan utvecklas.

Kommunalrådet Annalena Jernberg (S) presenterade förslaget för kommunstyrelsen att ta ett beslut om att den politiska styrgruppen fullgjort sitt uppdrag och entledigas.

Därtill föreslogs att kommunchefen ska få i uppdrag att göra en utställning hur centrum kan utvecklas. Arbetet ska presenteras i juni nästa år för kommunstyrelsen.

Presentera underlag

Hon framhöll att medborgarna nu måste få ett underlag att ta ställning till.

– Vi måste diskutera med kommuninnevånarna innan vi kan gå vidare, förklarade Annalena Jernberg.

Centrumgruppen bildades under förra året. De politiker som valdes att ingå i gruppen var Christina Johansson (M), Annalena Jernberg (S) och Ritha Sörling (V).

Under mötet framkom kritik från flera partier mot hur arbetet genomförts, även om det också fanns självkritik kring kommunstyrelsens uppdrag till centrumgruppen.

Johan Stolpen (V) förklarade att Ritha Sörling (V) valde att gå ur centrumgruppen. Orsaken var att hon tyckte att den politiska styrningen var för liten - vilket lett till att tjänstemännen behövt driva arbetet.

– Det var ju meningen att det skulle vara en politisk styrgrupp, Under 1,5 år har centrumgruppen egentligen inte åstadkommit någonting eftersom det inte har varit någon politisk styrning. Först nu ska man göra det man borde ha gjort först, gå ut till medborgarna och fråga dem vad de tycker, säger Johan Stolpen som är kritisk till att kommunen betalat över 100 000 kronor till en konsult som inte presenterat ett komplett material.

Hög kostnad

Enligt de fakturor som FT har begärt ut från kommunen så har konsulten fakturerat 122 080 kronor (inklusive moms) för det utförda arbetet.

– Tillförordnade kommunchefen Tommy Larserö, bedömer att materialet inte är komplett nog för att ställa ut. Det finns ingen analyserande text och inga konsekvensbeskrivningar att ta ställning till, utan man måste jobba vidare och komplettera materialet innan man kan ställa ut det.

Nu måste bland annat medborgare och näringsidkare få komma till tals innan arbetet fortskrider, menar han.

Lars-Göran Zetterlund (C) ställde sig frågande till finansieringen.

– Hur realistiskt är det att genomföra detta? Det saknas ett ekonomiskt tänk, menade Zetterlund.

Röstades igenom

Tommy Larserö, tillförordnad kommunchef, framhöll hur svår frågan är och att det nu behövs flera alternativ att presentera för medborgarna.

FT har förgäves försökt nå Annalena Jernberg för en kommentar.

Kommunstyrelsen beslutade dock i huvudsak enligt förslaget, nämligen att den politiska styrgruppen har fullgjort sitt uppdrag och entledigas, samt att kommunchefen ska få i uppdrag att göra en utställning om hur centrum kan utvecklas.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.