2016-09-15 09:48

2016-09-15 09:48

Vill integrera genom arbetslivet

HÄLLEFORS: "Ambitionen är att vi även ska kunna göra det här i Hällefors"

Integration i stället för segregation – genom arbetslivet. Det är ett koncept som Brittinger Örenius och José Morén tror mycket på.
Open up Örebro håller nu på att etablera en verksamhet enligt denna idé och önskan finns även om en dylik satsning i Hällefors.

Allt sedan Brittinger Örenius för flera år sedan började arbeta med nyanlända har hon brunnit för att hjälpa människor att genom arbetslivet etablera sig i samhället.

– Människor som kommer hit har så stor kompetens som vi måste bli bättre att ta tillvara på, menar hon och påpekar att alla vinner på att all denna outnyttjade skicklighet fångas upp.

– Det leder till en bättre arbetsmarknadssituation.

Några som arbetat fram en lyckad modell för hur detta kan genomföras är nätverket Mine, som står för mentorship, inspiration, networking och education. I nätverket, som grundades i Malmö 2003, ingår företag och offentliga organisationer som verkar för ökad mångfald och inkludering i arbetslivet.

José och Brittinger är aktiva inom föreningen Open up Örebro, och hoppas nu kunna starta upp ett Örebro-Mine, enligt samma koncept som i Malmö.

Mine sysslar bland annat med mentorsprogram, utbildningar och föreläsningar. Och just mentorsprogrammet är något som både Brittinger och José, tycker är extra givande – en mentor (en person som redan är etablerad på arbetsmarknaden) och en adept (exempelvis en nyanländ akademiker) matchas ihop efter noggrann kartläggning så att samarbetet dem emellan blir givande för båda parter.

– Det här som Mine gör är ett mycket effektivt sätt att jobba på så varför försöka hitta på något annat när det här tycks fungera så bra? menar Brittinger.

Hon och José påpekar att hela konceptet bygger på ett lagspel mellan kommun, näringsliv, föreningsliv, universitet och myndigheter.

– Ambitionen är att vi även ska kunna göra det här i Hällefors.

Allt sedan Brittinger Örenius för flera år sedan började arbeta med nyanlända har hon brunnit för att hjälpa människor att genom arbetslivet etablera sig i samhället.

– Människor som kommer hit har så stor kompetens som vi måste bli bättre att ta tillvara på, menar hon och påpekar att alla vinner på att all denna outnyttjade skicklighet fångas upp.

– Det leder till en bättre arbetsmarknadssituation.

Några som arbetat fram en lyckad modell för hur detta kan genomföras är nätverket Mine, som står för mentorship, inspiration, networking och education. I nätverket, som grundades i Malmö 2003, ingår företag och offentliga organisationer som verkar för ökad mångfald och inkludering i arbetslivet.

José och Brittinger är aktiva inom föreningen Open up Örebro, och hoppas nu kunna starta upp ett Örebro-Mine, enligt samma koncept som i Malmö.

Mine sysslar bland annat med mentorsprogram, utbildningar och föreläsningar. Och just mentorsprogrammet är något som både Brittinger och José, tycker är extra givande – en mentor (en person som redan är etablerad på arbetsmarknaden) och en adept (exempelvis en nyanländ akademiker) matchas ihop efter noggrann kartläggning så att samarbetet dem emellan blir givande för båda parter.

– Det här som Mine gör är ett mycket effektivt sätt att jobba på så varför försöka hitta på något annat när det här tycks fungera så bra? menar Brittinger.

Hon och José påpekar att hela konceptet bygger på ett lagspel mellan kommun, näringsliv, föreningsliv, universitet och myndigheter.

– Ambitionen är att vi även ska kunna göra det här i Hällefors.