2016-07-05 06:00

2016-07-05 06:00

Politiker vill testa kortare arbetsdag

HÄLLEFORS: Vänsterpartiet fortsätter driva frågan

Vänsterpartiet är fast övertygade om att sex timmars arbetsdag bör provas inom någon avdelning i Hällefors kommun. Något gehör från övriga partier har de dock inte fått.

Trots att Vänsterpartiet inte fått något gehör i denna fråga när den tagits upp i kommunfullmäktige, så kommer de inte ge upp frågan.

– Vi fortsätter att driva frågan opinionsmässigt och sedan som en valfråga, då får medborgarna säga vad de tycker. Det har ofta visat sig att medborgarna och deras företrädare inte alltid går hand i hand i varje frågeställning, säger Johan Stolpen, ordförande i Vänsterpartiet i Hällefors.

Vänsterpartiet vill se vilken effekt en kortare arbetstid skulle få på bland annat sjukfrånvaron.

– Syftet är att vi vill testa vilken effekt det får på dels sjukfrånvaron och dels på de anställdas hälsa, samt på effektiviteten. Vi tror att personalen är lika effektiv på sex timmar som på åtta timmar, i princip, men vi vill se om det verkligen är så också.

Om sex timmars arbetsdag skulle införas i större skala skulle det behövas en personalförstärkning.

– Det tycker vi är positivt och det är lättare att rekrytera personal till omsorgsyrket med sex timmars arbetsdag.

Vi hoppas att det skulle öka attraktiviteten för att jobba inom omsorgen.

Han pekar på att kortare arbetsdag testats på andra håll i landet med gott resultat.

– Men det är förvaltningen som bör titta på vart projektet ska genomföras och räkna på vad det skulle kosta. Det kan ju visa sig att det inte funkar bra och att det är andra saker vi borde åtgärda i stället - då får vi finna oss i det.

Nästa år

Partiet hoppas nu att detta projekt kan tas med i budgetprocessen nästa år och att projektet kan genomföras under år 2018.

– Det är tydligt att de andra partierna inte ens är intresserade av att utreda projektet, trots att vi lagt ett försiktigt förslag. Av det kan jag dra slutsatsen att de andra partierna inte vill sänka arbetstiden, en annan slutsats är att det inte ser ut så i alla kommuner. Det finns flera kommuner där man genomför detta i samarbete med andra partier. Det är sorgligt att partierna är så visionslösa här i Hällefors att man inte ens vill titta på detta.

Han framhåller att det redan nästa år tillförs cirka 17 miljoner kronor mer till verksamheterna i kommunen och att det enligt prognosen kommer öka de närmsta åren.

– I Vänsterpartiets och regeringens förslag till statsbudget finns det med tio ”Vänstermiljarder” och 17 miljoner kronor av dessa går till Hällefors kommun - så det finns ett ekonomiskt utrymme.

Trots att Vänsterpartiet inte fått något gehör i denna fråga när den tagits upp i kommunfullmäktige, så kommer de inte ge upp frågan.

– Vi fortsätter att driva frågan opinionsmässigt och sedan som en valfråga, då får medborgarna säga vad de tycker. Det har ofta visat sig att medborgarna och deras företrädare inte alltid går hand i hand i varje frågeställning, säger Johan Stolpen, ordförande i Vänsterpartiet i Hällefors.

Vänsterpartiet vill se vilken effekt en kortare arbetstid skulle få på bland annat sjukfrånvaron.

– Syftet är att vi vill testa vilken effekt det får på dels sjukfrånvaron och dels på de anställdas hälsa, samt på effektiviteten. Vi tror att personalen är lika effektiv på sex timmar som på åtta timmar, i princip, men vi vill se om det verkligen är så också.

Om sex timmars arbetsdag skulle införas i större skala skulle det behövas en personalförstärkning.

– Det tycker vi är positivt och det är lättare att rekrytera personal till omsorgsyrket med sex timmars arbetsdag.

Vi hoppas att det skulle öka attraktiviteten för att jobba inom omsorgen.

Han pekar på att kortare arbetsdag testats på andra håll i landet med gott resultat.

– Men det är förvaltningen som bör titta på vart projektet ska genomföras och räkna på vad det skulle kosta. Det kan ju visa sig att det inte funkar bra och att det är andra saker vi borde åtgärda i stället - då får vi finna oss i det.

Nästa år

Partiet hoppas nu att detta projekt kan tas med i budgetprocessen nästa år och att projektet kan genomföras under år 2018.

– Det är tydligt att de andra partierna inte ens är intresserade av att utreda projektet, trots att vi lagt ett försiktigt förslag. Av det kan jag dra slutsatsen att de andra partierna inte vill sänka arbetstiden, en annan slutsats är att det inte ser ut så i alla kommuner. Det finns flera kommuner där man genomför detta i samarbete med andra partier. Det är sorgligt att partierna är så visionslösa här i Hällefors att man inte ens vill titta på detta.

Han framhåller att det redan nästa år tillförs cirka 17 miljoner kronor mer till verksamheterna i kommunen och att det enligt prognosen kommer öka de närmsta åren.

– I Vänsterpartiets och regeringens förslag till statsbudget finns det med tio ”Vänstermiljarder” och 17 miljoner kronor av dessa går till Hällefors kommun - så det finns ett ekonomiskt utrymme.