2016-04-30 06:00

2016-04-30 06:00

Tar fram fakta om Hällefors

HÄLLEFORS: Workshop för kommunanalys

Nu har ett delprojekt inletts i Hällefors kommun med syfte att ta fram en bred faktasammanställning om kommunen. Detta är en del i projektet kompetens- och kunskapsanalys som kallas kommunanalys.

Bland annat kommer man att belysa befolkningsutveckling med framskrivning, sysselsättning, arbetslöshet, arbetsmarknad och näringsliv, utbildningsnivåer, kommunikationer, bilanvändning, pendling, bostadsmarknad, serviceutbud och folkhälsa. Thobias Torstensson, som arbetar på region Örebro län, leder denna del i projektet:

– Det är viktigt att vi har så mycket fakta som möjligt om kommunen och dess invånare när vi nu ska rusta oss för en situation där valsverket vid Ovako är nedlagt, säger kommunstyrelsens ordförande Annalena Järnberg (S).

I kommunanalysen deltar hon men också kommunstyrelsens vice ordförande, kommunens ledningsgrupp och representanter för fack och företagsledning vid företaget Ovako.

Bland annat kommer man att belysa befolkningsutveckling med framskrivning, sysselsättning, arbetslöshet, arbetsmarknad och näringsliv, utbildningsnivåer, kommunikationer, bilanvändning, pendling, bostadsmarknad, serviceutbud och folkhälsa. Thobias Torstensson, som arbetar på region Örebro län, leder denna del i projektet:

– Det är viktigt att vi har så mycket fakta som möjligt om kommunen och dess invånare när vi nu ska rusta oss för en situation där valsverket vid Ovako är nedlagt, säger kommunstyrelsens ordförande Annalena Järnberg (S).

I kommunanalysen deltar hon men också kommunstyrelsens vice ordförande, kommunens ledningsgrupp och representanter för fack och företagsledning vid företaget Ovako.