2016-04-13 13:30

2016-04-13 13:30

LRF Grythyttan prisas

GRYTHYTTAN: Värnar sina medlemmar

Lantbrukarnas riksförbund, LRF, Grythyttan har utsetts till årets lokalavdelning, under LRF:s regionstämma i Örebro. Förutom ett fint diplom delades det ut en check på 1 000 kronor.

”Grythyttans LRF avdelning präglas av samvaro, trivsel och engagemang för de gröna näringarna i bygden. Lokalavdelningen har ett tydligt uttalat mål med sin verksamhet, som handlar om att ge hållbara värden för medlemmarna. Grythyttans LRF avdelning visar på en ambition att ta tillvara på medlemmarnas intressen i samhällsutvecklingen, utveckla och värna de gröna näringarna och möjligheterna att uthålligt bruka de naturresurser, som finns inom lokalavdelningens område”.

Så lyder motiveringen och Lars Rosén, ordförande för lokalavdelningen LRF Grythyttan, är stolt och glad över utmärkelsen:

– Det är väldigt positivt och det är skojigt när våra ansträngningar och arrangemang röner yttre uppskattning, säger Rosén som tycker att de gröna näringarna ofta tas för lite självklara.

– Man räknar med att de finns utan att tänka på att någon faktiskt brukar, vårdar och pysslar med detta. Det handlar om att skapa goda förutsättningar för de gröna näringarna. Det är kanske viktigare än någonsin med sådan här verksamhet. Det är viktigt att skapa en positiv inställning till och förståelse för de gröna näringarna, bland annat vid politiska kontakter.

Viktigt samarbete

Han berättar att det i Grythyttan främst bedrivs betesorienterad verksamhet och skogsbruk.

– I ett område som vårt finns de stora skogsbolagen som aktörer, sedan kommer ingenting och sedan de små familjeskogsbruken. Det är bräckliga företag med kontoret på köksbordet. Vi är ganska många små aktörer och det är viktigt med samarbete.

I små företag är det viktigt att utveckla flera ben att stå på.

– De gröna näringarna ger bra förutsättningar att utveckla sidoben inom exempelvis turism och upplevelser. Jag brukar säga att man ska ha minst tre ben under en pall för att den ska vara stadig.

Ett område som lokalavdelningen har fokus på nu är arbetet med översiktsplanen i Hällefors kommun.

– De bitar som berör de gröna näringarna är ett jätteviktigt fokusområde för oss, vi för en dialog med kommunen om detta.

Det finns också ett stort behov av sociala arrangemang. Under sommaren arrangeras exempelvis en resa till en sommarteater för att medlemmarna ska kunna umgås och skratta ihop.

”Grythyttans LRF avdelning präglas av samvaro, trivsel och engagemang för de gröna näringarna i bygden. Lokalavdelningen har ett tydligt uttalat mål med sin verksamhet, som handlar om att ge hållbara värden för medlemmarna. Grythyttans LRF avdelning visar på en ambition att ta tillvara på medlemmarnas intressen i samhällsutvecklingen, utveckla och värna de gröna näringarna och möjligheterna att uthålligt bruka de naturresurser, som finns inom lokalavdelningens område”.

Så lyder motiveringen och Lars Rosén, ordförande för lokalavdelningen LRF Grythyttan, är stolt och glad över utmärkelsen:

– Det är väldigt positivt och det är skojigt när våra ansträngningar och arrangemang röner yttre uppskattning, säger Rosén som tycker att de gröna näringarna ofta tas för lite självklara.

– Man räknar med att de finns utan att tänka på att någon faktiskt brukar, vårdar och pysslar med detta. Det handlar om att skapa goda förutsättningar för de gröna näringarna. Det är kanske viktigare än någonsin med sådan här verksamhet. Det är viktigt att skapa en positiv inställning till och förståelse för de gröna näringarna, bland annat vid politiska kontakter.

Viktigt samarbete

Han berättar att det i Grythyttan främst bedrivs betesorienterad verksamhet och skogsbruk.

– I ett område som vårt finns de stora skogsbolagen som aktörer, sedan kommer ingenting och sedan de små familjeskogsbruken. Det är bräckliga företag med kontoret på köksbordet. Vi är ganska många små aktörer och det är viktigt med samarbete.

I små företag är det viktigt att utveckla flera ben att stå på.

– De gröna näringarna ger bra förutsättningar att utveckla sidoben inom exempelvis turism och upplevelser. Jag brukar säga att man ska ha minst tre ben under en pall för att den ska vara stadig.

Ett område som lokalavdelningen har fokus på nu är arbetet med översiktsplanen i Hällefors kommun.

– De bitar som berör de gröna näringarna är ett jätteviktigt fokusområde för oss, vi för en dialog med kommunen om detta.

Det finns också ett stort behov av sociala arrangemang. Under sommaren arrangeras exempelvis en resa till en sommarteater för att medlemmarna ska kunna umgås och skratta ihop.