2016-03-16 08:55

2016-03-16 08:55

Företag ska spara energi

HÄLLEFORS: Hjälp och stöd i energifrågor

Nu ska små- och medelstora företag få hjälp att spara energi. I projektet energieffektiva företag handlar det bland annat om att utbilda nyckelpersoner i företagen - för att de sedan ska kunna göra de effektivaste åtgärderna för att spara energi.

Det är de små- och medelstora företagen ibland annat Örebro län som kan få detta stöd. Genom projektet kan företagen bland annat få coaching i energifrågor, samt råd hur energifrågorna kan byggas in i affärsplanen.

Ett företag som blir mer energieffektivt kan minska klimatpåverkan och öka lönsamheten. Dessutom kan detta arbete stärka varumärket.

– Projektet lanserades den 2 februari i år och håller på under tre år. De företag som vill vara med kan gå in på hemsidan www.energieffektivaforetag.se och anmäla sig, berättar Katarina Bååth, utvecklingsledare på energikontoret i Region Örebro län.

Företagen får sedan hjälp med att matchas mot rätt aktivitet.

– Vi har nya aktiviteter under hela projekttiden. Det är jättebra om de kontaktar oss så kan vi matcha företaget mot rätt aktivitet. Och om det inte finns någon aktivitet just nu kan vi säga när det blir aktuellt.

Det finns också ett nationellt ekonomiskt stöd för företag som vill göra en energikartläggning, för att se hur mycket energi som används i verksamheten. Genom kartläggningen går det att se vilka delar i verksamheten som använder mest energi och vad det kostar. Företagen får sedan förslag på åtgärder för att energieffektivisera processer.

Det är de små- och medelstora företagen som använder mer än 300 MWh energi per år som kan få ett ekonomiskt stöd från Energimyndigheten för att göra kartläggningen.

Det regionala energikontoret kan hjälpa till med ansökan.

Finns nätverk

De företag som har en energianvändning över 1 gigawattimme kan gå med i ett regionalt energieffektiviseringsnätverk, tillsammans med andra företag. Nätverken startar under det här året och mer information finns på Energimyndighetens webbplats. Genom att delta i ett nätverk kan företagen dela erfarenheter med andra företag.

Det är de små- och medelstora företagen ibland annat Örebro län som kan få detta stöd. Genom projektet kan företagen bland annat få coaching i energifrågor, samt råd hur energifrågorna kan byggas in i affärsplanen.

Ett företag som blir mer energieffektivt kan minska klimatpåverkan och öka lönsamheten. Dessutom kan detta arbete stärka varumärket.

– Projektet lanserades den 2 februari i år och håller på under tre år. De företag som vill vara med kan gå in på hemsidan www.energieffektivaforetag.se och anmäla sig, berättar Katarina Bååth, utvecklingsledare på energikontoret i Region Örebro län.

Företagen får sedan hjälp med att matchas mot rätt aktivitet.

– Vi har nya aktiviteter under hela projekttiden. Det är jättebra om de kontaktar oss så kan vi matcha företaget mot rätt aktivitet. Och om det inte finns någon aktivitet just nu kan vi säga när det blir aktuellt.

Det finns också ett nationellt ekonomiskt stöd för företag som vill göra en energikartläggning, för att se hur mycket energi som används i verksamheten. Genom kartläggningen går det att se vilka delar i verksamheten som använder mest energi och vad det kostar. Företagen får sedan förslag på åtgärder för att energieffektivisera processer.

Det är de små- och medelstora företagen som använder mer än 300 MWh energi per år som kan få ett ekonomiskt stöd från Energimyndigheten för att göra kartläggningen.

Det regionala energikontoret kan hjälpa till med ansökan.

Finns nätverk

De företag som har en energianvändning över 1 gigawattimme kan gå med i ett regionalt energieffektiviseringsnätverk, tillsammans med andra företag. Nätverken startar under det här året och mer information finns på Energimyndighetens webbplats. Genom att delta i ett nätverk kan företagen dela erfarenheter med andra företag.

Energimyndigheten

Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem. Detta system ska förena både konkurrenskraft, ekologisk hållbarhet och en trygg försörjning. Myndigheten arbetar på uppdrag av regeringen (miljö- och energidepartementet).

Källa: www.energimyndigheten.se