2016-03-09 17:51

2016-03-09 17:51

Offentlig upphandling följdes inte

HÄLLEFORS: Ernsts sommarbygge kan bli kostsamt för Hällefors kommun

Hällefors kommun hotas nu av en skadeavgift för upprustningen Björskogsnäs förra sommaren. Konkurrensverket överväger att gå vidare med den frågan då de anser att lagen om offentlig upphandling inte följdes.

Konkurrensverket är inte nöjd med den redogörelse som Hällefors kommunchef Ola Ström gjort med anledning av Ernst Kirschsteigers sommarbygge 2015 på Björskogsnäs. I den redogörelse som lämnats framgår att produktionsbolaget redan skrivit avtal med entreprenörer om snickeri- och målningsarbeten och att kommunen bara hade att tacka ja eller nej till erbjudandet.

Godtas inte

Konkurrensverket godtar inte den förklaringen.

– Vår första bedömning är att vi eventuellt går vidare med en ansökan om upphandlingsskadeavgift till förvaltningsrätten, säger Therese Eriksson, handläggare vid Konkurrensverket till na.se. Myndigheten har sett till alla omständigheter och bedömer att det inte finns skäl att frångå lagen och att detta handlar om otillåten direktupphandling.

Totalt 190 000 kronor

– Totalt rör det sig om 190 000 kronor kommunen kan få betala. I ärendet med en snickerifirma 150 000 kronor samt 40 000 kronor gällande en målerifirma, sägerTherese Eriksson.

Innan det blir aktuellt med en ansökan till förvaltningsrätten har kommunen rätt att yttra sig.

Kommunens ekonomichef Jessica Jansson säger till na.se, ”att det är bra att saken prövas”.

Konkurrensverket är inte nöjd med den redogörelse som Hällefors kommunchef Ola Ström gjort med anledning av Ernst Kirschsteigers sommarbygge 2015 på Björskogsnäs. I den redogörelse som lämnats framgår att produktionsbolaget redan skrivit avtal med entreprenörer om snickeri- och målningsarbeten och att kommunen bara hade att tacka ja eller nej till erbjudandet.

Godtas inte

Konkurrensverket godtar inte den förklaringen.

– Vår första bedömning är att vi eventuellt går vidare med en ansökan om upphandlingsskadeavgift till förvaltningsrätten, säger Therese Eriksson, handläggare vid Konkurrensverket till na.se. Myndigheten har sett till alla omständigheter och bedömer att det inte finns skäl att frångå lagen och att detta handlar om otillåten direktupphandling.

Totalt 190 000 kronor

– Totalt rör det sig om 190 000 kronor kommunen kan få betala. I ärendet med en snickerifirma 150 000 kronor samt 40 000 kronor gällande en målerifirma, sägerTherese Eriksson.

Innan det blir aktuellt med en ansökan till förvaltningsrätten har kommunen rätt att yttra sig.

Kommunens ekonomichef Jessica Jansson säger till na.se, ”att det är bra att saken prövas”.