2016-02-22 14:23

2016-02-22 14:23

Debatt om ägardirektiv

HÄLLEFORS: Nya ägardirektiv för Hällefors Bostads AB

Det blev en ganska het debatt i kommunfullmäktige kring de nya ägardirektiven för Hällefors Bostads AB. Johan Stolpen (V) ville ha flera förändringar i förslaget till nya ägardirektiv. Men han fick mothugg av Christina Johansson (M).

Johan Stolpen yrkade på flera ändringar i förslaget, så att flera av de punkter som fanns i det tidigare direktivet skulle bli kvar. Bland annat ville Vänsterpartiet att avsnittet om grundläggande principer för bolagets verksamhet skulle kvarstå. Där stod det bland annat: ”Verksamheten i bolaget skall drivas enligt affärsmässiga principer under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten.”

Fick mothugg

Men Christina Johansson (M) menade att Vänsterpartiet har kunnat påverka ärendet tidigare. Hon påpekade att partiet i tidigare behandling av ärendet inte varit delaktiga i besluten, varken i kommunstyrelsens arbetsutskott och i kommunstyrelsen.

Hon tyckte att partiet hade kunnat signalera sina ståndpunkter tidigare.

– Jag hade haft respekt för om det var mindre justeringar, men nu är det avgörande skillnader och då är det svårare att förstå, förklarade Christina Johansson som yrkade bifall till det förslag som fanns.

Behövt tid

Johan Stolpen förklarade då att partiet har behövt tid för att fatta beslut och att detta var en förklaring till partiets agerande.

Kommunfullmäktige tog ändå beslut om att anta nytt ägardirektiv för Hällefors Bostad AB. Men samtliga ledamöter i Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet.

Återremiss

När det gällde lokalförsörjningsplanen för Hällefors kommun 2016-2026 så tog kommunfullmäktige beslut om att återremittera ärendet. Bland annat på grund av att det för närvarande pågår flera akuta processer med lokaler i kommunen. Den aktuella planen ska vara mer långsiktig, därför ska ett nytt förslag lämnas till sammanträdet i juni.

Gällande avfallsplanen för Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora kommuner så tog Kommunfullmäktige beslut om att anta den. Allan Myrtenkvist (S) redogjorde också om ambitionerna framöver gällande detta område.

Tilläggsbudgetering

Kommunfullmäktige tog även beslut om att godkänna Bergslagens kommunaltekniks begäran om tilläggsbudgetering av investering för vatten och avlopp och gata/park för innevarande år på cirka 785 000 kronor för innevarande år, samt att kommunens budgeterade investeringsvolym för verksamhetsåret 2016 förändras till totalt cirka 24 040 kronor.

Aktier överlåts

Dessutom togs beslut om en förändring av kommunens finansiella resultatmål, investeringsandel, för innevarande verksamhetsår. Besluten var enligt förslaget, frånsett några mindre justeringar på grund av räknefel.

Ett aktieöverlåtelseavtal mellan Hällefors kommun och Värmevärden AB är framarbetat sedan tidigare. Det handlar om överlåtelse av kommunens aktier i Hällefors Värme AB till Värmevärden AB. Därmed avvecklar kommunen sitt aktieägande om fem procent i Hällefors Värme AB, det handlar om 50 aktier till ett värde av cirka 50 000 kronor. Värmevärden AB förvärvar dessa för fyra miljoner kronor.

Under mötet togs beslut om att avtalet ska undertecknas så att det blir helt slutfört.

Johan Stolpen yrkade på flera ändringar i förslaget, så att flera av de punkter som fanns i det tidigare direktivet skulle bli kvar. Bland annat ville Vänsterpartiet att avsnittet om grundläggande principer för bolagets verksamhet skulle kvarstå. Där stod det bland annat: ”Verksamheten i bolaget skall drivas enligt affärsmässiga principer under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten.”

Fick mothugg

Men Christina Johansson (M) menade att Vänsterpartiet har kunnat påverka ärendet tidigare. Hon påpekade att partiet i tidigare behandling av ärendet inte varit delaktiga i besluten, varken i kommunstyrelsens arbetsutskott och i kommunstyrelsen.

Hon tyckte att partiet hade kunnat signalera sina ståndpunkter tidigare.

– Jag hade haft respekt för om det var mindre justeringar, men nu är det avgörande skillnader och då är det svårare att förstå, förklarade Christina Johansson som yrkade bifall till det förslag som fanns.

Behövt tid

Johan Stolpen förklarade då att partiet har behövt tid för att fatta beslut och att detta var en förklaring till partiets agerande.

Kommunfullmäktige tog ändå beslut om att anta nytt ägardirektiv för Hällefors Bostad AB. Men samtliga ledamöter i Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet.

Återremiss

När det gällde lokalförsörjningsplanen för Hällefors kommun 2016-2026 så tog kommunfullmäktige beslut om att återremittera ärendet. Bland annat på grund av att det för närvarande pågår flera akuta processer med lokaler i kommunen. Den aktuella planen ska vara mer långsiktig, därför ska ett nytt förslag lämnas till sammanträdet i juni.

Gällande avfallsplanen för Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora kommuner så tog Kommunfullmäktige beslut om att anta den. Allan Myrtenkvist (S) redogjorde också om ambitionerna framöver gällande detta område.

Tilläggsbudgetering

Kommunfullmäktige tog även beslut om att godkänna Bergslagens kommunaltekniks begäran om tilläggsbudgetering av investering för vatten och avlopp och gata/park för innevarande år på cirka 785 000 kronor för innevarande år, samt att kommunens budgeterade investeringsvolym för verksamhetsåret 2016 förändras till totalt cirka 24 040 kronor.

Aktier överlåts

Dessutom togs beslut om en förändring av kommunens finansiella resultatmål, investeringsandel, för innevarande verksamhetsår. Besluten var enligt förslaget, frånsett några mindre justeringar på grund av räknefel.

Ett aktieöverlåtelseavtal mellan Hällefors kommun och Värmevärden AB är framarbetat sedan tidigare. Det handlar om överlåtelse av kommunens aktier i Hällefors Värme AB till Värmevärden AB. Därmed avvecklar kommunen sitt aktieägande om fem procent i Hällefors Värme AB, det handlar om 50 aktier till ett värde av cirka 50 000 kronor. Värmevärden AB förvärvar dessa för fyra miljoner kronor.

Under mötet togs beslut om att avtalet ska undertecknas så att det blir helt slutfört.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.