2016-02-17 16:17

2016-02-17 16:17

Stödpengarna fördelas

HÄLLEFORS: Hällefors har tagit stort ansvar för flyktingar

Stöd. Hällefors kommun har fått 26,4 miljoner kronor från staten eftersom kommunen tagit ett stort ansvar för flyktingmottagandet. Kommunförvaltningen har nu gjort en lista över vad som gjorts och föreslås göras för pengarna.

Förra året beslutade riksdagen att ge kommunerna 8,33 miljarder kronor i form av ett tillfälligt stöd. Kommunerna fick pengarna förra året men de får även användas under innevarande år.

Förvaltningen har gjort en sammanställning över ett antal åtgärder som har vidtagits eller kan vidtas för dessa pengar.

De föreslagna åtgärderna för detta år beräknas kosta 19,3 miljoner kronor.

Under det senaste mötet godkände kommunfullmäktige förslaget till fördelningsprincip av de extra medlen för verksamhetsåren 2015 och 2016, samt att periodisering av medlen görs över 14 månader och förvaltningen fick i uppdrag att löpande redovisa kostnaderna för de åtgärder som föreslås.

Berit Qvarnström (V) menade dock att socialtjänsten fått förvånansvärt lite i tillskott, jämfört med de utökade pedagogiska resurserna. Lars-Göran Zetterlund (C) yrkade bifall, men framhöll att man bör fundera på hur det lokala näringslivet kan tas tillvara i större grad.

Genomförda åtgärder

Två åtgärder som är direkt kopplade till det ökade behovet av kommunal verksamhet förra året är:

Genomförda ombyggnationer: Kommunens bostadsbolag har byggt om flera kommunala fastigheter på grund av behovet av ytterligare lokaler och anpassning av lokaler. Det har kostat 2,7 miljoner kronor.

Förstärkning av pedagogiska resurser: Eftersom antalet elever ökat så har cirka 25 tjänster tillsatts. Det handlar bland annat om lärare för svenska för invandrare, extra elevstöd och fritidspersonal.

Föreslagna åtgärder

Kommunen och bostadsbolaget planerar att bygga om bostadsbolagets lokaler på Bergslagsvägen. Investeringskostanden beräknas till cirka 0,6 miljoner kronor. Dessutom behöver Godtemplargården byggas om till en kostnad på cirka 0,7 miljoner kronor.

Projektering av en ny simhall kostar cirka 0,7 miljoner kronor. Motiveringen är att många nyanlända behöver få ökad simkunskap och att nya omklädningsrum behövs på Hällevi.

Tillfälligt förstärka pedagogiska resurser: cirka 1,5 miljoner kronor.

Tillfällig förstärkning av ledningsresurs på grundskolan: cirka 0,7 miljoner kronor.

Tillfällig förstärkning av studie- och yrkesvägledare: cirka 0,6 miljoner kronor.

Tillfällig förstärkning av handläggare på socialkontoret: cirka 0,5 miljoner kronor.

Tillfällig förstärkning av resurser på HVB-boende: cirka 1,2 miljoner kronor.

Handledarutbildning för lokala lärarutbildare: cirka 0,2 miljoner kronor.

Inköp av förbrukningsmaterial och möbler: cirka 0,5 miljoner kronor.

investeringar i nya förskolan vid Lärkan: Cirka 0,6 miljoner kronor.

Ombyggnad lokaler för måltidsverksamhet: Cirka 10 miljoner kronor.

Pensionsavsättning: cirka 2 miljoner kronor.

Försörjningsstöd: cirka 1,5 miljoner kronor.

Förra året beslutade riksdagen att ge kommunerna 8,33 miljarder kronor i form av ett tillfälligt stöd. Kommunerna fick pengarna förra året men de får även användas under innevarande år.

Förvaltningen har gjort en sammanställning över ett antal åtgärder som har vidtagits eller kan vidtas för dessa pengar.

De föreslagna åtgärderna för detta år beräknas kosta 19,3 miljoner kronor.

Under det senaste mötet godkände kommunfullmäktige förslaget till fördelningsprincip av de extra medlen för verksamhetsåren 2015 och 2016, samt att periodisering av medlen görs över 14 månader och förvaltningen fick i uppdrag att löpande redovisa kostnaderna för de åtgärder som föreslås.

Berit Qvarnström (V) menade dock att socialtjänsten fått förvånansvärt lite i tillskott, jämfört med de utökade pedagogiska resurserna. Lars-Göran Zetterlund (C) yrkade bifall, men framhöll att man bör fundera på hur det lokala näringslivet kan tas tillvara i större grad.

Genomförda åtgärder

Två åtgärder som är direkt kopplade till det ökade behovet av kommunal verksamhet förra året är:

Genomförda ombyggnationer: Kommunens bostadsbolag har byggt om flera kommunala fastigheter på grund av behovet av ytterligare lokaler och anpassning av lokaler. Det har kostat 2,7 miljoner kronor.

Förstärkning av pedagogiska resurser: Eftersom antalet elever ökat så har cirka 25 tjänster tillsatts. Det handlar bland annat om lärare för svenska för invandrare, extra elevstöd och fritidspersonal.

Föreslagna åtgärder

Kommunen och bostadsbolaget planerar att bygga om bostadsbolagets lokaler på Bergslagsvägen. Investeringskostanden beräknas till cirka 0,6 miljoner kronor. Dessutom behöver Godtemplargården byggas om till en kostnad på cirka 0,7 miljoner kronor.

Projektering av en ny simhall kostar cirka 0,7 miljoner kronor. Motiveringen är att många nyanlända behöver få ökad simkunskap och att nya omklädningsrum behövs på Hällevi.

Tillfälligt förstärka pedagogiska resurser: cirka 1,5 miljoner kronor.

Tillfällig förstärkning av ledningsresurs på grundskolan: cirka 0,7 miljoner kronor.

Tillfällig förstärkning av studie- och yrkesvägledare: cirka 0,6 miljoner kronor.

Tillfällig förstärkning av handläggare på socialkontoret: cirka 0,5 miljoner kronor.

Tillfällig förstärkning av resurser på HVB-boende: cirka 1,2 miljoner kronor.

Handledarutbildning för lokala lärarutbildare: cirka 0,2 miljoner kronor.

Inköp av förbrukningsmaterial och möbler: cirka 0,5 miljoner kronor.

investeringar i nya förskolan vid Lärkan: Cirka 0,6 miljoner kronor.

Ombyggnad lokaler för måltidsverksamhet: Cirka 10 miljoner kronor.

Pensionsavsättning: cirka 2 miljoner kronor.

Försörjningsstöd: cirka 1,5 miljoner kronor.